Nya upplagesiffror för 2014

TS Mediefakta har nyligen presenterat de nya upplagesiffrorna för 2014. Det är stora skillnader mellan tidskrifter, dagspress och gratistidningar. Men trenderna visar på bra siffror.

Siffrorna från TS är viktiga både för mediebyråer och för annonsörer då de utgör en av pusselbitarna när man vill annonsera i tryckta medier. Siffrorna bidrar även till beskrivningen av mediehusens och tidningarnas/tidskrifternas varumärke och position på marknaden.

Skillnaderna mellan de olika tryckta medierna är stora, och utvecklingstakten är hög. Det är främst tidskrifter och gratistidningar som ökar sina upplagesiffror och de ser inte ut att vända.

Klicka här för att se siffrorna från TS.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter