Nya trender på IT-himlen

Virtualisering och datamoln är två trendiga begrepp som blir allt vanligare på IT-himlen i dag och som sparar både oro, plats, pengar och miljö. Men vad handlar begreppen egentligen om? Undersökningsföretaget Gartner Group identifierade tidigare i år virtualisering som den allra viktigaste tekniktrenden samtidigt som Radar Group fastslog att det var ett av de områden som skulle komma att prioriteras högst i 2009-års budgetar. Och de fick rätt, virtualisering har blivit ett allt hetare område för företag som vill använda sin IT-utrustning optimalt. Det är en teknik som började användas redan för över 40 år sedan och som idag mest handlar om virtualisering av servrar och operativsystem. Virtuell infrastruktur förenklar IT så att företag får maximal nytta av sina lagringsenheter, servrar och nätverksresurser samtidigt som de operativa IT-kostnaderna minskas drastiskt. Flera virtuella maskiner på en fysisk server Med servervirtualisering kan du helt enkelt minska antalet servrar och istället köra flera virtuella servrar, upp till 10-25 virtuella maskiner, på varje fysisk server. På så sätt kan man utnyttja datorkraften på ett mycket bättre sätt, verksamheten blir enklare att hantera och man sparar in på både hårdvara, el och kylning. En virtuell server drar ungefär en tjugondel så mycket ström som en fysisk server. Till det kommer andra minskade kostnader som att behovet av ny hårdvara minskat och att personalen inte behöver utökas. Virtualisering innebär allmänt enklare serverhantering, vilket i sin tur innebär att drift- och installationstimmar minskat. Man kan även öka nyttjandegraden för servrar genom att konsolidera fysiska servrar och applikationer. Vissa servrar har även en inbyggd intelligens som innebär att processorn växlar ner när servern inte används så mycket. Även när det gäller fläktsystemet finns nya smartare lösningar som innebär att inga fläktar körs i onödan. Oavsett vilken tillämpning, vilket stort operativsystem eller vilken virtualiseringsprogramvara du väljer, kan de olika leverantörerna på marknaden genom virtualisering hjälpa dig att göra mer med mindre maskinvara och färre licenser. Allt blir samtidigt lättare att hantera och kräver betydligt mindre utrymme. Och allt utvecklas hela tiden, de virtuella servrarna blir mer och mer kraftfulla så än har vi inte sett slutet på möjligheterna virtualisering kan ge. Tryggad information i datamolnet En annan av årets hetaste IT-trender är cloud computing som betyder att vi placerar vår information, kanske även våra program, i det stora datamolnet internet. Många är de som lockas av att ha all sin information tryggt lagrad uppe i det stora datamolnet och det enda man behöver för att komma åt allt är en internetuppkopplad dator. Därför kan man sitta var som helst, hemma eller på en strand i Thailand, vid vilken dator som helst. Och om det som inte får hända ändå händer, om hårddisken kraschar, är det bara att hämta hem allt igen. Lagra i molnet Datamolnet kan delas in i en rad delområden. De viktigaste är infrastruktur och mjukvara levererad som tjänst över nätet, det senare är det som hittills fått den största spridningen. Begreppet är inte helt nytt på IT-himlen och innebär att program som tidigare körts på skrivbordet i datorn flyttas till molnet. Det här är en möjlighet att lyfta vanliga tjänster från IT-avdelningens axlar samtidigt som man slipper fasta kostnader för till exempel servrar . Infrastruktur som tjänst är däremot ett nyare begrepp som spås ta fart under de närmaste fyra åren. I teorin handlar det om att en hel datahall istället kan ersättas av virtuella tjänster i molnet och man sedan bara betalar för utnyttjade resurser. Webbservrarna läggs som virtuella servrar, man lagrar allt på en oändligt stor webbdisk och säkerhetskopieringen sköts med hjälp av en tjänst på nätet. Ännu är det mest mindre företag som använder sig av den här typen av lagring i molnet, men det är ett område som med all säkerhet kommer starkt framöver. För större företag är det främst interna moln som står inom det egna företagets nätverk som kommer att bli aktuella. Något som också kommer i framtiden är plattform som tjänst, som innebär en fullständigt utvecklings- och driftsplattform, också det placerat i molnet. Skillnaden mellan plattform och att hyra virtuella servrar är att plattformen går längre. Den erbjuder stöd för hela applikationens livscykel, från utvecklingsfasen till leveransen av en färdig applikation till användarna. Flera moln Många är överens om att det inte bara handlar om ett moln på IT-himlen utan flera. Det handlar inte bara om en enda tjänst eller ett specifikt teknikområde och framöver kommer vi med all sannolikhet att se flera olika moln. Som alternativ till de stora leverantörerna av datormoln finns även, som vi nämnt tidigare, de interna molnen. En stor skillnad från den traditionella datahallen är att applikationerna då kan köras betydligt mer flexibelt och snabbt skalas från att köras på tio servrar till tio tusen. De interna molnen väljs särskilt av de företag som av t ex regulatoriska skäl inte får dela med sig av data till andra hur som helst. En del av besparingspotentialen försvinner men i gengäld behåller organisationen full kontroll över säkerheten. Något som kan vara nog så viktigt för många.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter