Nya stadsdelen på Galoppfältet

Bild: Rosenbergs arkitekter/ÅWL Arkitekter

Bild: Rosenbergs arkitekter/ÅWL Arkitekter

Efter att Svensk Galopp valt att flytta sin verksamhet från Täby till Upplands-Bro frigörs eftertraktad mark i de centrala delarna och möjligheten att utveckla området till en ny stadsdel uppstår.

Kristina Eineborg, näringslivschef på Täby kommun, tror att utvecklingen av galoppfältet kan komma att betyda en hel del för Täby i stort.

– Under många år har vi saknat mark att bygga nytt på, så detta är otroligt positivt. Det rör sig om ett väldigt stort område, det motsvarar ungefär två Gamla stan. Målsättningen är att skapa en attraktiv och levande stadsdel.

Bra kommunikationsläge

Rent kommunikativt ligger galoppfältsområdet med E18 i ena änden och Roslagsbanan i andra, vilken kommer ha två stopp inom galoppfältsområdet. Kollektivtrafikmässigt finns också en direkt närhet till bussar, både lokala och regionala.

– Även om det är jungfrulig mark det handlar om, som inte är bebyggd i dagsläget, ligger det väldigt nära all service man kan tänka sig då galoppfältet ligger kant i kant med Täby Centrum, konstaterar Kristina Eineborg.

Susanne Arvidsson, projektledare Täby kommun.

Susanne Arvidsson, projektledare Täby kommun.

Stort inslag av arbetsplatser

I de stora stråken ska det finnas lokaler med service och verksamheter på bottenplan för att skapa en attraktiv stad. Alla inblandade parter är överens om att det också ska finnas ett stort inslag av arbetsplatser.

Enligt Kristina Eineborg är det inget nytt handelsområde som ska byggas, det vill säga inget nytt köpcentrum likt Täby Centrum och inget handelsområde av typen Arninge, däremot närservicehandel. Det kommer heller inte finnas möjligheter till stora lagerbyggnader.

– Man ska kunna gå ut på lunchen och äta, köpa en present till svärmor och gå och träna direkt efter jobbet eller vad det nu är man vill. Ett rikt näringsliv på galoppfältet innebär också att vi kan erbjuda både Täbybor och de som bor i grannkommunerna en attraktiv arbetsmarknad lokalt.

Gemensam målbild

Marken för exploateringen ägs till 75 procent av JM och Skanska, som gemensamt köpt upp Svensk Galopps tidigare mark, Täby kommun äger 18 procent och fastighetsägaren Viggbyholms Gård Fastighets AB äger 7 procent.

– Tillsammans jobbar vi fram förutsättningarna som ska gälla för den nya stadsdelen. Det vi började med var att ta fram en strukturplan med syftet att komma fram till en gemensam målbild som ska ligga till grund för arbetet när vi kommer in i den formella planprocessen, berättar Susanne Arvidsson, projektledare på Täby kommun.

Tidigaste byggstart på galoppfältet är planerad till 2015 och huvuddelen av området bedöms kunna vara utbyggt 2030.

Kristina Eineborg, Näringslivschef, Täby kommun.

Kristina Eineborg, Näringslivschef, Täby kommun.

Visionen

Visionen för galoppfältet utgår utifrån fyra olika dimensioner. Att det ska vara en levande stad med ett stort inslag av näringsliv. Det ska också vara en sammanhållen stad vilket gör det enkelt att röra sig inom stadsdelen men också till omgivande områden.

– Grönskans närvaro ska vara tydlig i stadsdelen med bland annat en stadspark och dessutom ska det vara en hållbar stadsdel. Det är de fyra huvudpelarna i inriktningen på galoppfältet. Vi har inte ännu hunnit konkretisera erbjudandet mer till dem som är intresserade av att etablera sig här. Men en grundförutsättning, som framförallt rör kontorsetableringarna, är att det i nordöstra Stockholm finns en väldigt högt utbildad arbetskraft. Det finns många som jobbar inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn och många av dem har dessutom ledsnat på att pendla. Jag tror att det är en inriktning som vi kommer att se allt mer, att arbetsplatser behöver finnas nära där människor bor, avslutar Kristina Eineborg.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter