Nya logistikmöjligheter i Göteborg

Eklandia Fastighets AB är en av aktörerna som är med och utvecklar Göteborg som Nordens ledande logistikstad. Med lyckade projekt bakom sig är det nu dags att utveckla mer yta. Hans Stridh, Projektutvecklingschef, tror på nya etableringar, en starkare region och samverkan.

Idéskiss Sörredsvägen. Illustration: Nils Andréasson Arkitektkontor

Idéskiss Sörredsvägen. Illustration: Nils Andréasson Arkitektkontor

De lyckosamma satsningarna har varit många de senaste åren, även för Eklandia som är en av de som vågat bygga på spekulation. Men en reaktion kom förra året, enligt Hans Stridh.

- Logistikmarknaden fick lite hicka under andra halvan av 2014, men har hämtat sig efter nyår. Och jag tror faktiskt att det var sunt, någonstans måste man andas. Efterfrågan har varit god under många år och mycket har byggts. Det blev naturligt med en mättad marknad.

Men nu är marknaden stark igen och behoven stora.

- Det finns ett underliggande behov av moderna och ändamålsenliga lokaler i dag. Göteborg skriker efter ytor, särskilt större, menar Hans Stridh. I Borås till exempel har man byggt mer nytt än i Göteborg, här behövs det verkligen.

Bygger för de stora

Närmast i tid för Eklandia ligger möjligheterna på Sörredsvägen på Hisingen, där man förvärvat ca 12 500 kvm byggklar mark av Volvo.

Hans Stridh, Projektutvecklingschef Eklandia Fastighets AB

Hans Stridh, Projektutvecklingschef Eklandia Fastighets AB

- Här kan vi bygga en logistikfastighet på cirka 6 000 kvm och hoppas skriva avtal under våren. Efterfrågan är stor, speciellt från de som har behov av att ligga nära fordonsindustrin.

Fler möjligheter blir det med satsningen på Hisingens Logistikcentrum, bortanför Volvo, där Eklandia är en av två aktörer.

- Kommunens intention är att här skapa möjligheter för de riktigt stora, menar Hans Stridh. Vi vill bygga minst 10 000 kvm, gärna 10 000-20 000 kvm, i ett första läge. Det är vad vi projekterar just nu. Vatten och el kommer att vara framdraget till kvartal 4 i år och vår förhoppning är att börja bygga kvartal 1 2016.

Det finns således tid att prata med de större aktörerna, som har långa beslutsvägar, och förhoppningarna är stora.

- Jag tror att Göteborg, genom den här satsningen, kan knyta nya etableringar till sig. Men givetvis även de som redan är etablerade i staden och som här kan bygga nya, större anläggningar. Läget är förträffligt i förhållande till både hamnen och fordonsindustrin. Här har vi chansen att skapa ett kluster, något som Staden varit tydliga med att de vill.

Bevaka vår position

Hans Stridh menar att Göteborgs Stads syn på logistikmarknaden har förändrats i positiv riktning.

- Staden ska absolut ha en eloge för att de numera skapar möjligheter, både sett ur ett tidsperspektiv och vad gäller mark. Deras syn har förändrats, de har i dag större förståelse för marknaden och hur den fungerar och skapar möjligheter för oss större aktörer att vara med och agera. Logistikmarknaden är jätteviktig för Göteborg, men både Jönköping och Borås har varit fantastiskt duktiga de senaste åren. Vi måste bevaka vår position, just nu känns det som om vi kan vara med och konkurrera igen. Och vårt fantastiska läge kan ju ingen ta ifrån oss.

Starkare region

Hela regionen kommer att stärkas med de nya infrastruktursatsningarna som sker framöver. Något som kommer att gynna logistikmarknaden, tror Hans Stridh.

- Infrastruktursatsningarna, speciellt Marieholmstunneln och järnvägsbron, kommer att påverka logistikmarknaden på ett jättepositivt sätt och generera ett annat flöde. Och löser man järnvägsfrågan till Borås stärks hela vår region mot övriga Sverige. Borås och Göteborg ska inte se varandra som konkurrenter på logistikmarknaden, städerna ska istället komplettera varan

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter