Nya Kulan öppnar för handel 2019

Nya Kulan ska omvandlas till ett handelsområde av innerstadskaraktär och får namnet Handelskvarteret Kulan. Resan startade redan 2007 men detaljplanen har dragit ut på tiden. Just nu är det en miljödom och ett Natura2000-tillstånd som försenat projektet ytterligare. Men Mikael Savborg på TK Development ser nu positivt på det fortsatta arbetet och ser fram emot en öppning hösten 2019.

Bild: RStudio for architecture

Bild: RStudio for architecture

- Att detaljplanen tagit så lång tid är förstås oerhört beklagligt, menar Mikael Savborg. Just nu handlar det om en unik laxart i Säveån och kommunen kommer att ansöka om tillstånd i Miljödomstolen. Åtminstone sju detaljplaner i Gamlestaden påverkas av detta, även vår plan.

Förhoppningen är dock att detaljplanen för Handelskvarteret Kulan ska ställas ut i november.

- Det här är en plan som berör så många, den är komplex. Men flera frågor som diskuterats länge med kommunen är nu lösta, bl a kostnader för infrastruktur, och det är väldigt värdefullt. Planen har förhoppningsvis vunnit laga kraft efter sommaren 2016 och sedan sätter vi igång så fort som möjligt.

Stort intresse

Om detaljplanen vinner laga kraft strax efter sommaren 2016 kommer öppningen av handelskvarteret att kunna ske under hösten 2019. Då finns det åtminstone ett halvt år i buffert för att klara en öppning 2019, enligt Mikael Savborg.

Mikael Savborg

Mikael Savborg

- I dag är cirka 40 % av hyresavtalen påskrivna och ytterligare 10-15% av ytorna är reserverade till aktörer som vi slutförhandlar med. Generellt sett är intresset större i dag än vad det någonsin har varit. Detaljhandeln har haft det svårt en tid men det är en annan optimism nu, menar Mikael Savborg. Efterfrågan på nya handelsytor i Göteborg är stor.

Helhetstänk

Att öppningen har flyttats fram till hösten 2019 innebär inte bara nackdelar för projektet.

- Visst är det frustrerande att det här projektet tar så lång tid, men om några år har Gamlestaden utvecklats ytterligare och förutsättningarna blivit ännu bättre. Just nu är det nio planer igång i området och flera av dem kommer att gynna vårt projekt, inte minst alla bostäder. Allting måste hänga samman och kommunens helhetstänk är väldigt positivt.

Innerstadskänsla

Handelskvarteret Kulan innebär att cirka 40 000 kvm handelsyta samt 15 000 kvm med restauranger, service, nöjen och kultur skapas i det unika fabriksområdet. De gamla husen kommer att bevaras och nya kommer att läggas till, med inspiration från den industrihistoria som finns här.

- Kommunen vill skapa blandstad och det försöker vi ta till oss mycket av. Det som kommer att särskilja det här från andra köpcentrum är just miljön och att vi vill skapa en stadskänsla. Handelskvarteret Kulan kommer att upplevas som en stad i staden med både öppna utomhusgator och inomhusstråk.

Bild: RStudio for architecture

Bild: RStudio for architecture

Något för alla

Förutom traditionella hyresgäster som man oftast finner i regionala handelscenter jobbar TK Development med ett exklusivt stråk av 10-12 spännande varumärken. Det finns även ett hus på 6 500 kvm som man har lite speciella planer för.

- Här vill vi skapa mer upplevelsebaserad handel med både second hand, vintage och hantverk. Det blir en oas i kommersen. Vi planerar även för äventyr, underhållning, flera restauranger och annan service som man normalt hittar i en stadskärna. Här ska finnas något för hela familjen.

Flertalet av restaurangerna ska placeras utåt gatorna så att de kan leva fast butikerna är stängda.

- Vi tänker mycket på att skapa liv även på kvällarna, förklarar Mikael Savborg. Det handlar om att skapa en trygghet för de boende. Här finns verkligen fantastiska förutsättningar, nu är det upp till oss att bevisa det.

Bild: RStudio for architecture

Bild: RStudio for architecture

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter