Nya kontor med strategiskt läge

På Kistagången/Torshamnsgatan 33 i Kista förädlar Klövern sin fastighet Time Building. Här ska yteffektiva kontor, ett kontorshotell samt ett öppet och inbjudande entréplan med restaurang, café, konferens, lounge och gemensam reception växa fram under året. I dagsläget är allt hyresledigt och runt årsskiftet planeras de första hyresgästerna kunna flytta in. Kontorsplanen iordningställs till en grundstandard avseende installationer, men därefter har varje hyresgäst möjlighet att vara med att påverka utformning och materialval inom sin respektive lokal.

Strategiskt bra utmed Kistagången, precis mellan pendeltåget och tunnelbanan, ligger Klöverns fastighet Time Building. En kontorsbyggnad på ca 15 000 kvm som står tomställd efter att Ericsson flyttat ut.

Fastigheten har två entréer, den ena på Kistagången och den andra på Torshamnsgatan 33. När nu huset ska uppgraderas fokuserar Klövern framförallt på att bidra till en öppnare, ljusare och mer modern känsla.

Kista har alltid upplevts som lite slutet, som att de flesta stänger in sig och sin verksamhet. Det vill vi ändra på och kommer därför satsa väldigt mycket på att öppna upp Time Buildings två entréer. Dessa ska synas tydligt på håll och det ska vara lätt att se var man ska gå in. Vi kommer att fokusera på att öppna upp, och sammanbinda de två entréerna för att på så sätt skapa så ljusa, luftiga och välkomnande ytor som möjligt, säger Pernilla Pettersson, uthyrningsansvarig Kista, Klövern.

I Klöverns fastighet Time Building i Kista ska yteffektiva kontor, ett kontorshotell samt ett öppet och inbjudande entréplan med restaurang, café, konferens, lounge och gemensam reception växa fram under året. Bild: Reflex Arkitekter

I Klöverns fastighet Time Building i Kista ska yteffektiva kontor, ett kontorshotell samt ett öppet och inbjudande entréplan med restaurang, café, konferens, lounge och gemensam reception växa fram under året. Bild: Reflex Arkitekter

Inbjudande entréplan

På entréplan ska service erbjudas i en öpp-

en, varm och hemtrevlig miljö som ska locka människor, inte bara husets hyresgäster, att vilja komma in och sätta sig i loungedelen, ta en kopp kaffe och jobba en timme innan de springer vidare på annat.

Förutom loungen med dockningsplatser ska här finnas restaurang, café, konferensmöjligheter samt en gemensam reception.

– De gemensamma konferensrummen i huset ska ses både som ett komplement till de egna kontorslokalerna och som en extra service. Det kommer också finnas cykelrum med tillhörande omklädningsrum och dusch. Det är väldigt många som cyklar till och från Kista har vi märkt och många har även ganska dyra cyklar som de inte vill ställa ute på gatan utan gärna vill kunna låsa in, konstaterar Pernilla Pettersson.

På ytorna avsatta för restaurang jobb-ar Klövern för att få in en tagare som kan erbjuda ett alternativ till de många restauranger som idag serverar brickluncher, framförallt för att kunna tillmötesgå dem som vill kunna luncha med kundbesök i en lite lugnare miljö, då många idag upplever brist på den typen av restauranger i Kista.

Ut mot Kistagången har fastigheten solsida med perfekt läge för en uteservering för både restaurang- och caféverksamheten, vilket Klövern planerar att tillskapa.

Pernilla Pettersson, ansvarig uthyrare i Kista,</p><p>Klövern

Pernilla Pettersson, ansvarig uthyrare i Kista,

Klövern

Yteffektiva kontor

Tillsammans med Reflex Arkitekter håller Klövern på att se över lämpliga lokalindelningar och om fastigheten skulle lämpa sig bäst för en ensam hyresgäst eller för flera olika tagare.

– Vi arbetar faktiskt i dubbla spår just nu. Vi har både intressenter för hela fastigheten och intressenter som tittar på alternativ där vi delar upp lokalerna.

– I dagsläget vet vi att vi kan erbjuda kontorslokaler i storlekarna 500, 1 000,

1 500 och 2 000 kvm. Men vi tittar också på att eventuellt kunna dela av en lokal på 500 kvm till mindre lokaler.

De fina, fräscha och yteffektiva kontoren ska vara flexibla och som hyresgäst kan man välja mellan två olika standards, Klövern BAS och Klövern BAS PLUS.

– I det här fallet satsar vi inte på att skapa de mest exklusiva kontoren. Planen är väldigt effektiva och här fungerar både kontorsrum och öppna lösningar väldigt bra. 45 personer kan arbeta på varje plan om 500 kvm, vilket ger ett nyckeltal på drygt 11 kvm/person. Det tycker vi är bra, säger Pernilla Pettersson.

I huset ska Klövern även starta upp ett kontorshotell under namnet First Office.

Första inflytt i slutet på 2014

Enligt beräkningar kommer hyrorna för kontorslokalerna hamna på 1 750-1 900 kr/kvm/år i kallhyra.

Newsec har anlitats som uthyrningskonsulter och idag är allt hyresledigt. I Q4 2014 kommer de första lokalerna stå klara för inflytt.

– Vi tänker oss ganska blandade kontorshyresgäster, även om det säkert kommer att vara en del fokus på IT-relaterad verksamhet, och olika former av konsultföretag. Närheten till allmänna kommunikationer och Arlanda gör att läget är intressant för företag som även arbetar mot andra delar av Sverige och övriga världen, avslutar Pernilla Pettersson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter