Nya Hovås en mix av olika verksamheter

Nya Hovås får en optimal mix av bostäder och affärer där ordet småstadskänsla är ledordet. Bild: Arkitema

Nya Hovås får en optimal mix av bostäder och affärer där ordet småstadskänsla är ledordet. Bild: Arkitema

Nya Hovås är ett samverkansprojekt mellan Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden. Beslutet från kommunfullmäktige bekräftar att den öppna dialogen med politiker, boende och näringsidkare som pågått redan från start är ett bra sätt att arbeta på när nya detaljplaner tas fram.

mänskligt och småskaligt

Nya Hovås kommer utvecklas kring Origohuset, ett redan idag fungerande närcentrum. Småstadskänsla är ledordet. Här ska finnas god service som förenklar vardagen med alternativa boendeformer som komplement till villor och radhus.

- Utmed Billdalsvägen kommer en optimal mix av bostäder och affärer växa fram. Det blir en levande mittpunkt med ett unikt utbud av det folk verkligen vill ha. Nu söker vi Sveriges bästa kafferosteri, de senaste världstrenderna inom färdigmat och andra starka idéer som passar områdets speciella karaktär, säger Jacob Torell som driver Next Step Group tillsammans med Joakim Garfvé.

Bild: Arkitema

Bild: Arkitema

30 000 verksamhetsytor

Detaljplanen för ”Närcentrum vid Brottkärrsmotet” innefattar ca 550 bostäder samt ca 30 000 kvm verksamhetsytor för handel, kontor, kultur och utbildning.

Visionerna för området bygger på att vidareutveckla redan befintlig service och handel som skapar livskvalitet i området. I nya Hovås ska du hinna med att arbeta, handla, träna och äta utan att behöva prioritera bort annat.

Dialog nyckeln till framgång

Under drygt två år har företagen bakom nya Hovås träffat mer än 1 500 personer under möten i olika former. Över 8 000 idéer och synpunkter har fångats upp i flera kanaler. Dialogen är avgörande för att skapa ett område där så många som möjligt trivs och kan leva det goda livet. Samverkan handlar inte bara om möte med de närboende utan även en nära kontakt med näringsidkare, myndigheter och politiker.

- Vi på Stadsbyggnadskontoret har varit med och träffat många i området. Det har varit en spännande process som gett många positiva erfarenheter. Det har gått snabbt och effektivt, men framför allt är det ett omfattande och noggrant arbete vi har genomfört tillsammans.

Bild: Arkitema

Bild: Arkitema

Idéerna tar form

Efter antagandet går arbetet vidare och dialogen blir viktigare än någonsin. Ett gediget förarbete skapar helt enkelt en stabil grund för planeringen av byggnationen.

- Vi har höga ambitioner och tillsammans med resultatet av dialogmodellen har vi fått riktigt bra förutsättningarna att skapa ett område utöver det vanliga. Dialogen fortsätter, nu kan de som ska leva i området vara med och påverka hur boende och närmiljö ska se ut mer i detalj. Vi kommer att finnas på plats, bl a i projektlokalen, och tar gärna emot alla åsikter. Dialogarbete lönar sig för alla, berättar Lena Andersson, chef för mark- och projektutveckling HSB.

I slutet av april antogs detaljplanen för området nere i centrum och bara en månad senare kom beslutet för detaljplanen på berget norr om Uggledal. Nu fortsätter arbetet och Next Step Group är den aktör som blir först ut med planerad byggstart kring årskiftet för den första etappen. Nu pågår aktivt arbete med ett antal arkitektkontor och projekteringen för infrastrukturen är i full gång.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter