Nya butiksytor i Lerums Solkatten

Lerum är attraktivt och planerna för framtiden är stora, främst för centrumområdet och inte minst för det nya resecentrumet. Fler bostäder och kommersiella ytor kommer att behövas och Diligentia har mitt i rådande finansläge tagit investeringsbeslutet att förnya hela gallerian Solkatten. Mitt i ett byggmöte tar Lave Bergh på Diligentia en paus för att berätta om förnyelsen av Solkatten i Lerum. Det handlar om en total make over som betyder nytt tak, ny fasad, nya golv i gångstråken, nya glasfasader, nya undertak och delvis ny belysning. Två lediga lokaler kvar - Vi bygger om en stor del av den totala ytan, förklarar Lave. Det handlar bl a om de 1 360 kvadratmetrarna som blivit lediga då den stora livsmedelsbutiken flyttade. Här bygger vi helt nya butikslokaler, bl a för en mindre livsmedelsbutik på 400 kvadratmeter som ska etablera sig här och vi får även ett nytt Systembolag. Ett antal andra nya hyresgäster är också på väg in, men det finns ett par outhyrda lokaler som fortfarande står lediga i den här första etappen. Och en av dem ligger verkligen i ett pangläge, som Lave själv uttrycker det. - Förutom en vakant lokal på 68 kvadratmeter finns det en ledig lokal i ett riktigt A+-läge, mitt emot Systembolaget. Den är på 100 kvadratmeter, men kan byggas till och bli 130 kvadratmeter eftersom vi kan lägga på ett entresolplan p g a den höga takhöjden. Där kan man placera både personalutrymmen och/eller lager. Ytterligare möjligheter Men planerna tar inte slut här. Efter årsskiftet kommer Diligentia att bygga om ytterligare 700 kvadratmeter då Sparbanken flyttar in i gamla posthuset i Lerum. - Att banken flyttar ser vi som positivt för då kan vi utnyttja den ytan till fler butiker, menar Lave. Vi märker bl a ett behov av en större sportbutik och även en konfektionsbutik med mer ungdomlig inriktning. Den nya detaljplanen för centrum kommer också innebära att Diligentia får en möjlighet att exploatera en helt ny yta som vetter mot det kommande nya resecentrumet. Stor potential Det är bl a just den nya detaljplanen och planerna för ett nytt centrum som gör att Diligentia har tagit beslutet att investera i rådande finanskris. - Vi tror väldigt mycket på Lerum och är med i ett utvecklingsprojekt tillsammans med JM och Mölnlycke Bostäder för att utveckla centrumet, sida vid sida med kommunen. Planerna för centrum och det nya resecentrumet betyder att det kommer att behövas både fler bostäder och verksamhetslokaler framöver. Det pågår fortfarande en stor inflyttning och det finns en köpstark publik här med ett högt inkomstindex. Lägg sedan till de goda kommunikationerna och närheten till Göteborg. Lerum har stor potential, avslutar Lave. Kontakt för lediga lokaler Lave Bergh, Diligentia, tel 033-13 87 50

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter