Nya Backaplan, en del av innerstaden

Ingen har väl missat planerna för Nya Backaplan, som i framtiden ska bli en naturlig del av Göteborgs stadskärna och som kommer att bidra till att stärka Hisingen både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det finns en klart lysande vision om att Göteborgs city med sina stadsmiljöer ska expandera över älven och att Backaplan ska förvandlas till trivsam, tät stadsbebyggelse med en spännande mångkulturell mix av boende, arbete, handel, kultur och rekreation. Planarbetet sker i samarbete med Älvstranden Utveckling och KF Fastigheter som är den enskilt största fastighetsägaren i området. I mitten av april förväntas översiktsplanen antas. Översiktsplanen ligger sedan några månader på fullmäktiges bord, berättar Anders Svensson, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret. Den kommer med 90 procents sannolikhet att antas den 15 april. Översiktsplanen är indelad i etapper men redan nu har startskottet gått för det första delområdet av sex, Kvillebäcken. Det här området sprang lite i förväg och här är detaljplanen redan klar, förklarar Anders. Ett konsortium med sju bolag, däribland bl a NCC, Wallenstam och Älvstranden Utveckling, ska bygga framför allt bostäder. 1 600 lägenheter ska det bli, blandat med mindre lokalytor i bottenvåningarna som bl a kan ge plats åt små kvartersbutiker, caféer och service. Wallenstam och NCC är i gång och jobbar med vars en arkitekt och är nu i startskedet för att söka bygglov. Tanken är att komma igång i år, om allt flyter på börjar man troligen bygga gator i sommar. Delområde två i nordost, vid Biltema, står sedan på tur. Här ska bostäder blandas med volymhandel som ska placeras i en halvcirkel runt om, allt för att hålla biltrafiken utanför området. Här ska bl a KF Fastigheter placera sin nya Coop Forum-butik, utöver ett 30-tal butiker i två plan. Volymhandelsområdet i nordost ska inte bestå av köplådor med stora, öppna parkeringsytor, förklarar Anders. Istället vill vi skapa en tätare exploatering än exempelvis i Bäckebol. Här ska definitivt finnas ett inslag av ganska mycket bostäder och parkeringen byggs in i parkeringshus. Vi kommer att bygga på ett mer kompakt sätt och där är vi inte färdiga ännu. Vi måste hitta rätt i kostnadsnivån och vara säkra på att det blir rätt typ av handel här. Men vi är ganska långt framme i skissandet och tänkandet. Hela arbetet med Nya Backaplan kan liknas vid ett pussel som ska läggas. När delområde två byggs frigörs yta i hela det centrala området vid Backa 2 och här kan då ges plats för traditionell kvartersbebyggelse. Gatunätet kompletteras med fler gator och ett finmaskigt nät av lokala vägar och gångstråk som bildar stadsmässiga kvarter och naturliga stråk för gående och cyklister. Skillnaden mot dagens Backaplan kommer att bli väldigt stor och nästan alla är positiva till förändringen. Något Anders Svensson glädjer sig åt. Ja, det är väldig roligt! Jag har inte mött många negativa reaktioner till själva upplägget. Istället är folk noga med att framföra att vi exempelvis inte ska glömma bort att anlägga parker och grönområden och inte glömma bort kopplingen till Ramberget och kopplingarna västerut. Så vi verkar ha träffat rätt från början och det känns roligt! Nu ska det bara löpa vidare. Backaplan ska gå från industriområdet som "bara blev", från det slitna torget till den attraktiva mötesplatsen där man gärna både bor, handlar och arbetar. En stad i staden med både parker, små torg och andra offentliga rum för möten och aktiviteter. Sammanlagt ska 5 000 bostäder byggas och handelsytan fördubblas, från dagens 60 000 kvm till cirka 120 000 kvm. Handel och bostäder är det som främst prioriteras eftersom det är här man ser en tydlig efterfrågan, men på sikt tror Anders Svensson även på en efterfrågan när det gäller kontorsytor. Det pågår ju en utbyggnadsplanering i Göteborg även för arbetsplatser. Det handlar om att identifiera nya lägen för kontor och Nya Backaplan kommer garanterat att bli intressant framöver. En stor och viktig pusselbit i sammanhanget är slutligen infrastrukturen och främst då nya älvförbindelser. Glädjande nog fick Marieholmstunneln i dagarna klartecken av regeringen och nu kan arbetet med den viktiga tunneln alltså börja. Men utöver tunneln måste en ny Göta Älvbro byggas och det inom 10 år. Just nu håller man på att landa i något av de sex alternativ som ligger på förslag. Även turerna kring gång- och cykelbron mellan Cityvarvet och Casinot fortsätter. Nya älvförbindelser är givetvis ett måste för att Göteborg City ska kunna växa över älven och för att visionen om Backaplan och Hisingen ska kunna förverkligas.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter