Nya attraktiva kontor i Arlanda

Swedavia har beslutat att etablera kontorsfastigheten SkyCity Office One vid Stockholm Arlanda Airport. De två byggnaderna skapar tillsammans 15 600 kvm ny kontorsyta vid flygplatsen och är ytterligare ett steg i utvecklingen mot att bli Skandinaviens ledande flygplats. Under 2018 ska de första företagen kunna flytta in.

Bild: BAU

Bild: BAU

Stockholm Arlanda Airport är den snabbast växande huvudstadsflygplatsen i Skandinavien och samtidigt ett nav för resande lokaliserat mellan Stockholm och Uppsala. Årligen skapas 1 000 nya arbetstillfällen kring Stockholm Arlanda Airport.

Antalet resenärer vid Stockholm Arlanda Airport har sedan 2010 ökat med 30 procent. I takt med passagerartillväxten ökar samtidigt efterfrågan på attraktiva kontorslokaler med god tillgänglighet till spårbunden kollektivtrafik liksom inhemska och internationella flygförbindelser. En internationell trend är att nya städer växer upp kring storflygplatser. Mot bakgrund av den utvecklingen har Swedavia beslutat att bygga etapp ett av kontorsfastigheten SkyCity Office One, i direkt anslutning till utrikesterminal 5 och inrikesterminal 4.

– Etapp ett består av två huskroppar om totalt 20 000 kvm, varav ungefär

15 600 kvm uthyrbar lokalyta. Vi satsar på moderna, effektiva och flexibla kontorslokaler, säger Lennart Karlsson, Projektchef Swedavia.

I bottenplan blir det troligen service för hyresgästerna i form av reception, några större konferensrum samt café.

Rektangeln och Romboiden

Arkitekten Tomas Sandell ansvarar för fastighetens exteriöra design. Utformningen återspeglas i husens namn, Rektangeln och Romboiden.

– De får ett modernt uttryck samtidigt som de ska harmonisera med befintliga byggnader runt omkring.

Kontorshusen, som blir tio respektive sju våningar höga, ska certifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.

– Vi räknar med att sätta spaden i backen någon gång under mars/april. Inflyttning kommer att ske i etapper, men under första halvåret 2018, säger Lennart Karlsson.

Där man möts, där arbetar man

Uthyrningsarbetet har redan påbörjats och långtgående diskussioner förs med flertalet företag.

– Nu efter årsskiftet intensifierar vi arbetet. Jag skulle tro att vi inom ett par månader har tecknat kontrakt om cirka en tredjedel av ytorna. De företag som är intresserade består av tre olika kategorier. Dels de som redan driver sin verksamhet här på flygplatsen. Vi fokuserar också på företag som har någon form av koppling till flyget, exempelvis leverantörer.

Den tredje kategorin beskriver Lennart Karlsson som företag med medarbetare som reser mycket eller som tar emot många långväga besökare.

– Bland dessa företag finns ett intresse, kanske inte för att flytta sitt huvudkontor hit, men kanske exempelvis ett försäljningskontor, satellitkontor eller showroom.

Lennart Karlsson beskriver hur hotellen i anslutning till flygplatsen bokas i tilltagande utsträckning för affärsmöten.

– De har märkt av att allt fler företag, med nationell och internationell verksamhet, insett att det är mycket praktiskt att hålla möten och konferenser på Arlanda. Och där man möts, där arbetar man. Det är vår filosofi.

Om intresset för första etappen av SkyCity Office One visar sig vara tillräckligt stort kan det även bli en etapp två med ytterligare ett kontorshus i framtiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter