Nya attraktiva kontor i Arlanda

Swedavia har beslutat att etablera kontorsfastigheten SkyCity Office One vid Stockholm Arlanda Airport. De två byggnaderna skapar tillsammans 15 600 kvadratmeter ny kontorsyta vid flygplatsen och är ytterligare ett steg i utvecklingen mot att bli Skandinaviens ledande flygplats. Under 2018 ska de första företagen kunna flytta in.

Stockholm Arlanda Airport är den snabbast växande huvudstadsflygplatsen i Skandinavien och samtidigt ett nav för resande, lokaliserat mellan Stockholm och Uppsala. Årligen skapas 1 000 nya arbetstillfällen kring Stockholm Arlanda Airport.

I takt med passagerartillväxten ökar samtidigt efterfrågan på attraktiva kontorslokaler med god tillgänglighet till spårbunden kollektivtrafik liksom inhemska och internationella flygförbindelser. En internationell trend är att nya städer växer upp kring storflygplatser. Mot bakgrund av den utvecklingen har Swedavia beslutat att bygga etapp ett av

Lennart Karlsson Swedavia

Lennart Karlsson Swedavia

kontorsfastigheten SkyCity Office One, i direkt anslutning till utrikesterminal 5 och inrikesterminal 4.

– Etapp ett består av två huskroppar om totalt 20 000 kvm, varav ungefär 15 600 kvm uthyrbar lokalyta. Vi satsar på moderna, effektiva och flexibla kontorslokaler, säger Lennart Karlsson, Projektchef Swedavia.

I bottenplan blir det förmodligen service för hyresgästerna i former av reception, några större konferensrum samt kafé.

Rektangeln och Romboiden

Antalet resenärer vid Stockholm Arlanda Airport har sedan 2010 ökat med 30 procent. Med syfte att möta utvecklingen har Swedavia sedan tidigare beslutat om investeringar motsvarande 13 000 MSEK vid Stockholm Arlanda Airport. Därutöver genomför Swedavia fastighetssatsningar i området kring flygplatsen i linje med fastslagen strategi, vilken innebär att realiserade värden inom Swedavias fastighetssegment möjliggör en utveckling av flygplatsen i enlighet med Sveriges långsiktiga behov av tillgänglighet.

Arkitekten Tomas Sandell ansvarar för den exteriöra designen. Husens utformning återspeglas i husens namn, Rektangeln och Romboiden.

– De ska ge ett modernt uttryck samtidigt som de harmoniserar med de befintliga byggnaderna runt omkring.

Byggnaderna, som blir tio respektive sju våningar höga, ska certifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.

– Vi räknar med att sätta spaden i backen någon gång under mars/april. Inflyttningen kommer ske i etapper men under första halvan av 2018 kommer de första kunna flytta in, säger Lennart Karlsson.

Där man möts, där arbetar man

Uthyrningsarbetet har redan påbörjats och långtgående diskussioner förs med flertalet företag.

– Efter årsskiftet kommer vi intensifiera arbetet. Jag skulle tro att vi inom ett par månader har tecknat kontrakt om cirka en tredjedel av ytorna. De företag som är intresserade består egentligen av tre olika kategorier. En grupp är de som redan driver sin verksamhet här på flygplatsen. Vi tittar också på företag som har någon form av koppling till flyget, exempelvis leverantörer.

Den tredje kategorin beskriver Lennart Karlsson som företag med medarbetare som reser mycket eller som tar emot många långväga besökare.

– Bland dessa företag finns ett intresse, kanske inte för att flytta hit sitt huvudkontor, men kanske ett försäljningskontor, satellitkontor eller showroom till exempel.

Lennart Karlsson beskriver hur hotellen i anslutning till flygplatsen bokas i allt större utsträckning för affärsmöten.

– De har märkt av att allt fler företag, med nationell och internationell verksamhet, insett att det är mycket praktiskt att hålla möten och konferenser på Arlanda. Och där man möts, där arbetar man. Det är vår filosofi.

Beroende på hur stort intresset för SkyCity Office Ones etapp ett visar sig vara kan det även bli en etapp två med ytterligare ett kontorshus i framtiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter