Ny vårdbyggnad för framtidens krav

På Malmö sjukhusområde förbereds nu för uppförandet av en ny vårdbyggnad på cirka 65 000 kvadratmeter. Målet är bättre vård och arbetsmiljö och ett väl sammanhållet och funktionellt universitetssjukhus. Byggnaden ska vara väl rustad att möta framtidens krav på lokaler, utrustning och arbetsprocesser.

Flygbild över Malmö sjukhusområde. Bild: Region Skåne

Flygbild över Malmö sjukhusområde. Bild: Region Skåne

Under våren 2015 har det pågått upphandlingar av arkitektbyrå och byggentreprenör. Det står nu klart att vinnande arkitektbyrå är White arkitekter och byggentreprenör är Skanska.

Region Skåne kommer att utforma den nya vårdbyggnaden i nära samarbete med arkitekt och entreprenör. I slutet på juni undertecknades kontrakten.

– Det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett steg i arbetet med att uppföra nya sjukvårdslokaler i Malmö. Vårdbyggnaden kommer till gagn för de skånska patienterna och inte minst alla de medarbetare som har väntat länge på nya lokaler, säger Ingrid Lennerwald (S), ordförande i beredningen för framtidens sjukvård.

Lokaler för framtidens krav

Målet är bättre vård och arbetsmiljö och ett väl sammanhållet och funktionellt universitetssjukhus. Byggnaden ska vara väl rustad att möta framtidens krav på lokaler, utrustning och arbetsprocesser.

– När vi bygger för framtidens sjukvård sätter vi patienternas läkande främst, men också medarbetarnas behov av en god och attraktiv arbetsmiljö. Allt arbete syftar till att skapa de bästa förutsättningar för vård, forskning och utbildning, säger Carola Joelsson, projektområdeschef för Nya sjukhusområdet Malmö.

Öppnas upp mot staden

Sjukhusområdet kommer även att öppnas upp mot staden genom nya stråk och grönområden. Utvecklingsarbetet beräknas pågå till 2022.

– Det känns väldigt roligt att vi kommit så här långt i projektet. När vi nu har arkitekt och byggentreprenör på plats kan vi påbörja planeringsarbetet för den nya vårdbyggnaden i detalj, säger Klas Göran Björk, huvudprojektledare fastighet för Nya sjukhusområdet Malmö.

Redan nu pågår en hel del byggnadsarbeten på sjukhusområdet. Några äldre fastigheter renoveras och under senhösten uppförs två helt nya ersättningsbyggnader. Dit ska verksamheter flytta medan den nya stora vårdbyggnaden byggs.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter