Ny stjärna på Lindholmen

18 juni avslöjades det, vem som får rita höghuset på Lindholmen. Det blev amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill (SOM) som utsågs att rita Nordens högsta hus. Byrån står bakom sex av de 15 högsta byggnaderna i världen, bland annat Burj Khalifa i Dubai. År 2019 ska Göteborgs skyskrapa, Polstjärnan, stå klar.

Polstjärnan, Nordens högsta hus. Illustration: Skidmore, Owings & Merrill

Polstjärnan, Nordens högsta hus. Illustration: Skidmore, Owings & Merrill

Amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill (SOM) är utsedd att rita Nordens högsta hus. Skyskrapan kommer att uppföras på Lindholmen i Göteborg.

– Höghusbyggnaden ska stå klar till år 2019 och hela området bestående av totalt cirka

200 000 kvm blandstad, ska stå klart till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021, säger Ola Serneke, initiativtagare och VD på Serneke Group AB.

– Vi är mycket glada över att ha vunnit denna prestigefyllda tävling och är stolta över att få skapa en spektakulär byggnad och stadsdel för folket i Göteborg, säger Kent Jackson, Design Director på SOM.

Skidmore, Owings & Merrill har sitt huvudkontor i Chicago och har ritat sex av de 15 högsta byggnaderna i världen. Detta är första gången man ritar något i Norden. Byrån har bland annat ritat Hancock Building i Chicago 1969 (344 meter) och världens högsta byggnad Burj Khalifa 2010 (826 meter).

Polstjärnan

SOM har kallat sitt förslag Polstjärnan. Enligt juryn är den ”både enkel och intresseskapande i sin formgivning. Med enkla medel varierar byggnaden i både höjd och i sidled med en lek med fasadens material i betong och glas. Det är intresseväckande och intrikat gestaltat.”

Juryns motivering

”Ett identitetsskapande förslag som tar ett smart helhetsgrepp om både skyskrapa och stadsmiljö. Förslaget integrerar närmiljön till en helhet som ger möjlighet till en levande stadsmiljö. Skyskrapans tydliga identitet ger karaktär och vitalitet till Lindholmen och blir Göteborgs nya landmärke och stolthet.”

Förslaget tar sin utgångspunkt i en idé om att omforma den intilliggande delen av Lindholmsallén och integrera en parkmiljö som kopplar samman området till en helhet. Parken är inkluderande och om den genomförs kan den bli en mötesplats för alla. Lindholmsalléns omvandling till park ger stor potential för ekosystemtjänster. Parken som en del av ett ringformat grönstråk är bra ur stadens perspektiv. Gröna tak på alla byggnader för dagvattenhantering och en damm för att ta tillvara regnvattnet är goda lösningar. Man beskriver en god analys av stadsrummen både i den mindre skalan och för hela Göteborg med Lindholmen i ett sammanhang. Detta kan bli knutpunkt Lindholmen.

Stadskvarteren ger stora möjligheter till efterfrågat urbant liv med flera goda platsbildningar och möjligheter till handel, caféer, restauranger och andra mötesplatser – både kommersiella och ickekommersiella.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter