Ny skyline i Göteborg med Jernhusens projekt RegionCity

Jernhusen bygger vidare på visionen om RegionCity och presenterade innan sommaren ett nytt koncept, signerat ett skandinaviskt arkitektteam. Konceptet bygger på övertygelsen att tillväxt kommer ur möten och i RegionCity formas platser och byggnader för just möten mellan människor. Här möts staden och regionen, här möts staden och stationen och här möts Älvstadens nya och gamla stadsdelar. Och samtidigt ritas Göteborgs skyline om när småskalighet blandas med storskalighet.

Vy från Bangårdsviadukten mot Nordstan. Samtliga illustrationer: Tenjin

Vy från Bangårdsviadukten mot Nordstan. Samtliga illustrationer: Tenjin

För fyra år sedan togs beslutet om Västsvenska paketet och Jernhusens Centralstationsområde ligger, enligt Regionchef Urban Hammarlund, nu mitt i händelsernas centrum.

Urban Hammarlund, Regionchef Göteborg, Jernhusen.

Urban Hammarlund, Regionchef Göteborg, Jernhusen.

- Men i dag är det här navet mest en asfalterad plats, missionen är att skapa något som är mer än en station. Vi vill skapa både en station och en mötesplats, en länkande stadsdel, ett manifest för väst. RegionCity står för ökad rörlighet, fler möten och starkare tillväxt.

Jernhusen vill utveckla RegionCity för att stötta Göteborgs Stad och regionens utveckling med attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten.

- Konceptet för RegionCity bygger på övertygelsen att tillväxt kommer ur möten. I RegionCity möts staden och regionen, här möts staden och stationen, här möts Älvstadens nya och gamla stadsdelar och här formas platser och byggnader för möten mellan människor, säger Urban Hammarlund.

Vy från Gullbergsvass.

Vy från Gullbergsvass.

Takterrasser och dynamik

Det skandinaviska arkitektteamet bestående av Erik Möller Arkitekter (dk), Reiulf Ramstad Arkitekter (no) och Kanozi Arkitekter (se) har gemensamt arbetat fram ett nytt koncept. Barriärer ska rivas och innerstaden förtätas.

- Vi vill bygga en port till Göteborg, en inbjudande öppen stadsdel som bjuder in både regionen och resten av världen, förklarar Johan Casselbrant, delägare och studiochef Kanozi Arkitekter. En länkande stadsdel där det gamla möter det nya, där innerstaden kopplar vidare över Nils Ericsonsplatsen och Spannmålsgatan in i RegionCity och vidare bort till det som blir framtida Gullbergsvass-staden, nya Hisingsbron och Lilla Bommen.

Arkitektteamet tror på en hög densitet och på höga hus, på att blanda det småskaliga med det storskaliga. De höga husen ritar om Göteborgs skyline och markerar att stadens tyngdpunkt ligger just här.

- I tornen kommer det att bli mycket kontorsyta, men även bostäder och hotell. På taken skapas öppna, gröna terrasser och samlingsplatser som kommer att bli en fantastisk tillgång både för de som bor och jobbar i husen, men i vissa fall även för allmänheten, konstaterar Johan Casselbrant.

De tre nedre planen är kopplade direkt till gatan och här skapas ytor för handel och service, med butiker, caféer och restauranger. Men därefter fylls kvarteren alltså med verksamhetslokaler.

- Vi har kallat detta för forskningsskiktet. En kreativ och dynamisk arbetsmiljö, här kommer det att spraka!

Nya arbetsplatser med nya mötesplatser.

Nya arbetsplatser med nya mötesplatser.

Allt kopplas ihop

Arkitektteamets koncept står i relation både till Göteborgs behov och möjligheter.

- RegionCity är en komplex struktur men den är sammankopplad med staden i övrigt. Broar i glas kopplar samman kvarteren, inte bara i gatuplan. Man ska se varandra, ute- och innemiljöerna smälter samman, förklarar Johan Casselbrant.

RegionCity länkar också an till omgivande kollektivtrafik i flera plan, även detaljhandeln kommer att kunna nås i flera nivåer.

- När vi bygger hög stad måste vi ge folk möjligheten att röra sig vertikalt inne i kvarteren.

Skyddade stationsstråk skapar ett sammanhängande system av mötesplatser och passager.

- Det här fantastiska kommunikationsläget innebär naturligt flöde och pulserande stadsmiljö, därför är även mötesplatserna, och platser att vila i, viktiga.

Vy mot Gullbergsvass.

Vy mot Gullbergsvass.

Stort tillskott av yta

Att RegionCity kommer att innebära ett stort tillskott av yta till Göteborgs centrum är klart. Hur mycket beror på vilket scenario man väljer när spaden väl ska sättas i backen. Jim Coleman, Head of Economics Buro Happold, har tillsammans med sina kollegor arbetat fram och räknat på fyra tänkbara visioner och vad de skulle innebära för staden. Antingen bygger man som ett traditionellt Göteborg, som ett Göteborg +, som London eller som Manhattan.

- Ett traditionellt Göteborg skulle innebära ett tillskott på totalt 136 000 kvm, ett Göteborg + ger 184 000 kvm, ett London 330 000 kvm och ett ännu mer storskaligt Manhattan skulle innebära 527 000 kvm till staden. De sammanlagda kontorsytorna varierar mellan 58 000 kvm och 385 000 kvm beroende på scenario och handelsytorna mellan 22 000 kvm och

68 000 kvm.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter