Ny organisation för samarbete över sundet

Sedan i våras har det pågått ett gemensamt arbete mellan Region Skåne och den danska organisationen Greater Copenhagen med att omstrukturera Öresundssamarbetet. Vid årsskiftet kommer de båda organisationerna att fusionera.

Öresundsbron. Bild: Resurs Bank, Foto: Christopher Wölner-Hanssen

Öresundsbron. Bild: Resurs Bank, Foto: Christopher Wölner-Hanssen

Öresundskomiteen kommer vid årsskiftet att slås samman med den danska organisationen Greater Copenhagen. Detta efter ett beslut i våras om behovet av att revitalisera samarbetet i regionen. Den nya organisationen kommer att heta Greater Copenhagen and Skåne Comittee (GCSC) och ska intensifiera arbetet kring frågor som rör tillväxt, integration och utveckling i regionen.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande och Steen Christiansen (S), ordförande för Greater Copenhagen, har haft i uppdrag att ta fram ett stadgeförslag för GCSC. Nu har Öresundskomiteens verkställande utskott antagit förslaget.

– Skåne, Köpenhamn och Själland behöver varandra för att klara utmaningar med tillväxt och välfärd, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Henrik Fritzon (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Henrik Fritzon (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Greater Copenhagen & Skåne Commitee har till huvudsyfte att öka hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen och kommitténs arbetsuppgifter kommer omfatta att:

• Stödja den gemensamma marknadsföringen av ”Greater Copenhagen”.

• Arbeta för en stark internationell infrastruktur.

• Stödja till att locka investerare, turister, företag och talanger.

• Arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion, bland annat genom att understödja integreringen av arbetsmarknaden och försöka påverka den lagstiftning och de gränshinder som bedöms utgöra hinder för tillväxt.

• Skapa gemensamma strategiska näringslivssatsningar.

– Det är glädjande att vi har enats om hur organisationen ska konstrueras. Nu är det viktigt att vi med kraft kommer igång med det konkreta samarbetet för att stärka vår gemensamma region vad gäller arbetet mot gränshinder, ökad sysselsättning och integration, säger Henrik Fritzon.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter