Ny kontorsvärld på Arlanda

Inom Airport City Stockholm ska kontorsfastigheten SkyCity Office One, om totalt 23 000 kvm, byggas under de närmaste åren. Med flertalet tåg- och busslinjer och framförallt gångavstånd till flyg som tar dig vart du vill i världen kan kommunikationsläget knappast bli bättre. Dessutom erbjuds ett enormt bra skyltläge med tanke på de 70 000 resenärer som dagligen rör sig på flygplatsen.

Kontorshuset SkyCity Office One om totalt 23 000 kvm ska byggas i två etapper. Bild: Swedavia

Kontorshuset SkyCity Office One om totalt 23 000 kvm ska byggas i två etapper. Bild: Swedavia

Airport City Stockholm är den flygplatsstad, med en levande stadsmiljö, som växer fram i direkt anslutning till Arlanda flygplats. Utvecklingen sker genom ett samarbete mellan Swedavia AB, Sigtuna kommun samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB, med en uttalad ambition om att Airport City Stockholm ska bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster. Geografiskt sett handlar det om området kring Arlanda flygplats och ner till Rosersberg, vilket har delats in i sex olika stadsdelar. Den mest centrala är SkyCity.

Inom hela Airport City Stockholm-området jobbar idag ungefär 20 000 personer. I och med den planerade utbyggnaden kommer den siffran att ha ändrats till ca

50 000 personer till år 2030, menar Karl Wistrand, vice VD på Swedavia.

– De företag som är engagerade i det här området investerade under föregående år 4 miljarder kronor, vilket gav ungefär 1 000 arbetstillfällen. Om man tittar på samma siffror för innevarande år är det ungefär 4,7 miljarder, vilket kommer ge cirka 1 700 arbetstillfällen. Därmed kan man konstatera att utvecklingen av Airport City redan är i full gång. Dessutom i en ganska expansiv fas, säger han.

När Stockholm ska växa tycker Karl Wistrand och hans kollegor att det naturliga vore att expansionen skedde just här. Både med tanke på läget mitt emellan Uppsala och Stockholm och den kommunikativa knutpunkt som finns här.

– Inom en kort framtid kommer det framstå som väldigt naturligt för alla parter. Att det här i Arlanda finns så otroligt mycket mark som går att exploatera är givetvis en stor och avgörande fördel.

Stadskärnan SkyCity

SkyCity utgör den täta citykärnan i området. Enligt en vision som avser år 2040 kommer här finnas en ansenlig mängd kontor och olika verksamheter. Idag är det 21 miljoner resenärer som kommer till eller från Arlanda per år, 2040 väntas antalet ha ökat till ungefär 35 miljoner enligt visionen. I takt med den utvecklingen kommer även utbyggnaden av kollektivtrafik, parkeringar och allt annat som krävs för ett effektivt och väl fungerande område ske. Enligt stadsplanering som är gjord sedan ett år tillbaka ska den här utvecklingen ske koordinerat mellan ägarna och i takt med att efterfrågan på lokaler ökar.

Att etablera sig här kan vara intressant för både flygbolag och partners eller leverantörer till flygbolag. Ytterligare en kategori av tänkbara hyresgäster är företag med omfattande internationella kontakter.

– Det kan handla om representationskontor eller att man förlägger hela sin kontorsverksamhet här för att få närheten till flygplatsen och hela världen. Kontoren som byggs får ett väldigt bra kommunikativt läge både vad det gäller tåg (idag finns här Uppsalapendeln, SL-pendeln och Arlanda Express och i morgon kanske du även kan åka Roslagsbanan hit) samtidigt som du via flygplatsens alla flyglinjer kan ta dig ut i hela världen. Allt detta har du inom gångavstånd. Dessutom passerar en av Sveriges mest trafikerade vägar.

Förutom kontor ser Swedavia möjligheten att även andra typer av verksamheter kan komma att etableras i SkyCity.

– Att något av universiteten etablerar ett campus är ett exempel, så att det lätt kan flyga in gästföreläsare samtidigt som studenterna smidigt kan ta sig hit. En annan typ av verksamhet, som man ser på många andra flygplatser, är olika typer av sjukhuskliniker där man utför operationer och dit både kirurg och patient kanske flygs in. Man skulle också kunna tänka sig någon typ av kulturverksamhet. Det är klart att om det är stora internationella artister som ska komma kan det vara en stor fördel att vara lokaliserade här, konstaterar Karl Wistrand.

Karl Wistrand, Vice VD, Swedavia. Foto: Peter Knutson

Karl Wistrand, Vice VD, Swedavia. Foto: Peter Knutson

SkyCity Office One

I november 2012 öppnade det nybyggda Clarion Hotel Arlanda Airport inom SkyCity och nu fortsätter utbyggnaden av området i och med uppförandet av kontorsfastigheten SkyCity Office One.

– SkyCity Office One kommer bestå av tre huskroppar. De två första utgör den första etappen och omfattar

15 000 kvm. När även den andra etappen står klar kommer fastigheter omfatta totalt 23 000 kvm. De tre huskropparna kommer vara lite olika höga och i huvudsak rymma kontor.

Dock blir det en rad olika typer av retailverksamhet i bottenplanet, det vill säga restauranger, uteservering, butiker och annan service.

– Tanken är att vi ska fatta ett beslut om byggnation under innevarande år. Tre år efter byggstart kan alla tre huskropp-arna stå färdiga. SkyCity Office One blir ett väldigt modernt kontorshus, ritat av Tomas Sandell. En fin glaskonstruktion med mycket växter inomhus för att skapa en trevlig miljö.

Karl Wistrand poängterar också att hyresgästerna i SkyCity Office One får ett enormt fördelaktigt skyltläge.

– Att få möjlighet att exponera sitt varu-

märke på flygplatsen med dess 70 000 resenärer om dagen kan förstås utgöra ytterligare ett skäl till att etablera sig här.

Diskussioner förs med flera tänkbara hyresgäster och intresset och nyfikenheten för projektet bedöms vara stort. Merparten av lokalerna är fortfarande hyreslediga.

– Företagen blir allt mer globala, liksom våra familjer, vi har släktingar och vänner runt om i världen. Det gör att de här stora flygplatserna blir allt större knutpunkter där det är väldigt effektivt att sitta i framtiden eftersom du spar väldigt mycket tid när du ska resa. Enligt vår vision ska Arlanda bli Nordens största flygplats, vilket den kommer bli ganska snart. I takt med det kommer fler flyglinjer tillkomma vilket i sin tur skapar ytterligare förutsättningar för fler etableringar av verksamheter här ute på Arlanda. Det kommer bli den mest växande marknaden i Stockholmsområdet om man tittar tio år framåt i tiden, avslutar Karl Wistrand.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter