Ny fas för Forsåker

Utvecklingen av Forsåker i

Forsaker_300dpi_FORS

Forsaker_300dpi_FORS

Ett riksintresse

Utvecklingen av Forsåker kommer att pågå under många år och sker etappvis. En stadsdel blir aldrig färdigbyggd, men man räknar med att de flesta bostäderna kommer att vara inflyttade runt år 2030. Att kunna förtäta i ett område med många olika särintressen är en utmaning och det måste få ta tid.

- Det förs en debatt om att vi i branschen inte lyckas förtäta bebyggelsen på platser som har utrymme för fler nya bostäder och verksamheter, menar Anders Ohlsson. Att förtäta i befintliga stadsmiljöer där det finns motstridiga önskemål och riksintressen är mycket svårt idag. Det finns så många viljor som drar åt ett annat håll än samhällsutveckling, trots att de flesta är överens om att man vill förtäta och bygga hållbart i stadsmiljöer. Förhoppningen är att våra lagstiftare ska uppmärksamma det här och göra förtätning med bostäder på strategiskt viktiga platser till ett riksintresse.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter