Nu är det Högsbos tur

- Området har stor utvecklingspotential och det är hög tid att det händer någonting här.

Orden handlar om Högsbo och kommer från Charlotte Adlerton Gadd, Fastighetschef på Platzer Fastigheter. Tillsammans med Wallenstam och Harry Sjögren AB håller Platzer på att ta fram en vision för Högsbo och i skrivande stund pågår även diskussioner för att försöka få med fler fastighetsägare på tåget. Målet är att skapa en blandstad där dagens kontors- och kombifastigheter blandas med både handel och bostäder. I ett läge som förtjänar en framtida utveckling.

Charlotte Adlerton Gadd, Platzer Fastigheter

Charlotte Adlerton Gadd, Platzer Fastigheter

Platzer är en stor fastighetsägare i norra Högsbo och tror på läget.

- Vi ser Högsbo som ett område med stor utvecklingspotential och vi tror det kommer att hända mycket här framöver. Vi vill vara med och kunna påverka och vara drivande i det som är på gång, säger Charlotte Adlerton Gadd.

Förutom det dagliga arbetet med att hyra ut de vakanta ytorna i sitt bestånd i Högsbo fokuserar Platzer på framtiden. Och man är inte ensam...

- Tillsammans med Wallenstam och Harry Sjögren AB vill vi ta ett gemensamt grepp för den framtida utvecklingen, framför allt i norra Högsbo. Det är ett område som tidigare inte innefattats av kommunens planer, men vi vill utveckla användningen av området och ser gärna en komplettering av både bostäder och handel. Högsbo är ett jättefint område, med direkt närhet till Änggårdsbergen och även Slottsskogen och Linnéstan. Högsbo är ett bra alternativ till de företag som inte vill sitta mitt i staden men ändå ha nära till centrum. Dessutom är det lättillgängligt både via Söderleden och E6:an.

Staden+fastighetsägarna

Högsbo har gått från att vara ett renodlat industriområde till att innefatta tjänsteproducerande företag, kontor och till viss del handel, framför allt i södra Högsbo.

- Högsbo har förändrats en del genom åren, men inte tillräckligt, menar Charlotte Adlerton Gadd. Staden har många stora stadsutvecklingsplaner på agendan framöver och de har tidigare inte prioriterat Högsbo. Nu är det viktigt att fokus riktas även hit och att vi fastighetsägare ligger på. Jag tror att vårt bidrag kommer att betyda mycket, det är viktigt för Staden att vi fastighetsägare är med.

Staden har redan startat ett arbete med att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard.

- Det är jättespännande även om det ligger längre fram i tiden, men arbetet har i alla fall startat, säger Charlotte Adlerton Gadd. Här planeras det för bostäder på båda sidor och det finns även planer på bostäder vid skjutbanan i norra Högsbo.

En av Platzers fastigheter i Högsbo

En av Platzers fastigheter i Högsbo

Bostäder en förutsättning

Att just bygga bostäder, att skapa en blandstad som kan leva dygnet runt, tror Charlotte Adlerton Gadd är en förutsättning för att efterfrågan ska öka och för att kommunikationer och kollektivtrafik ska bli bättre.

- För när det gäller kollektivtrafiken finns det mer att önska, där har vi att jobba på, konstaterar Charlotte Adlerton Gadd. Platzer är, tillsammans med sju andra fastighetsägare, med och betalar den nya busslinjen i området som nu går på prov. Vi hade såklart gärna sett att den hade dragits lite mer norrut, åt vårt håll, men det är ändå en början och det visar att vi är flera som vill att det händer något. Vi fortsätter gärna diskussionen med Trafikkontoret och försöker jobba från olika håll. Just nu är man ganska beroende av att sig hit med bil och det i sin tur kräver fler parkeringsplatser.

Markera en start

Samarbetet fastighetsägare emellan är en framgångsfaktor och en förutsättning för att kunna skapa rätt mix i området.

- Det känns jättebra att vi har med oss Wallenstam som kan bygga bostäder medan vi och Harry Sjögren jobbar med de kommersiella lokalerna. Platzer har en del byggrätter som vi ska jobba vidare med, de ingår redan nu i våra affärsplaner. Just nu jobbar vi för fullt med vår gemensamma vision och försöker ha en dialog med Stadsbyggnadskontoret. I dagsläget för vi även dialog med andra fastighetsägare för att få med oss fler i utvecklingsarbetet framöver. Vår förhoppning är att vi under året kommer att kunna se någon form av resultat av det här arbetet.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter