NP3 förvärvar fastighet i Umeå

NP3 Fastigheter AB har förvärvat en fastighet i Umeå för 89 miljoner kronor. Fastigheten är en nybyggnation av Skanska Sverige AB som även är säljaren.

Skanska är den enda hyresgästen och kommer att ha sitt regionkontor i fastigheten och har i och med tillträdet i november skrivit ett tioårigt hyresavtal. Fastigheten om cirka 4 600 kvadratmeter har ett årligt hyresvärde om drygt 6 miljoner kronor och ligger i Öst Teg, 3,5 km från Umeå Centrum. NP3 äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i området.

En process för att miljöcertifiera fastigheten enligt BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) pågår. BREEAM är ett av de äldsta och det mest spridda miljöcertifieringssystemet av de internationella systemen i Europa. Certifieringens hårda krav gör att man får en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö.

Det här är en affär som stärker både duration och vår position i marknadsområde Umeå. Dessutom är vi glada över att fastigheten kommer att miljöcertifieras.  Arbetet med att certifiera fler fastigheter kommer fortsätta, framförallt vid om- och nybyggnationer, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

NP3 äger sedan tidigare 29 fastigheter med ett hyresvärde om 83 MSEK och ett fastighetsvärde om 695 MSEK i Umeå.

Källa: Pressmeddelande NP3

Bild: www.umea.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter