NP3 bygger i Nacksta utanför Sundsvall

NP3 Fastigheter och Bilhallen E14 Sundsvall AB har tecknat ett avtal avseende uppförande och förhyrning av en 2 800 kvadratmeter stor fullservice bilanläggning.

Inflyttning beräknas till fjärde kvartalet 2016 och hyresavtalets längd är 15 år. Det årliga hyresvärdet ligger på drygt 2,6 miljoner.

Anläggningen kommer att uppföras i Nacksta industriområde som ligger cirka tre kilometer väster om Sundsvalls centrum, i omedelbar anslutning till E14. Bilhallen i Sundsvall kommer att hyra fastigheten fullt ut.

Källa: NP3 Fastigheter

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter