Notiser Västra Götaland

Stöd från energimyndigheten Det går att påverka de höga energiräkningarna. Energimyndigheten kan nu ge företag 50 procent av vad det kostar att göra en energikartläggning, maximalt 30 000 kronor. Energimyndigheten räknar med att energikartläggningscheckarna kan spara så mycket som 1 TWh om året. Företag som använder mer än 500 MWh per år kan få hjälp att bli både mer klimatsmarta och mer lönsamma. Genom energikartläggning får företaget en rad förslag på lönsamma åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Därefter åtar sig företaget att genomföra åtgärder, och kan på så sätt minska både sin miljöpåverkan och sina kostnader. - Många företag använder mer energi än de behöver för att driva sin verksamhet. Energimyndigheten bedömer att stödet kan ge företagen ett nytt verktyg att frigöra pengar till kärnverksamheterna istället, säger Daniel Lundqvist, projektledare vid Energimyndigheten. Stödet för energikartläggning finns till och med år 2014, och beräknas minska företagens energianvändning med upp till 1 TWh per år. Satsningen är en del i regeringens ambition att öka företagens kunskap om den egna verksamhetens energianvändning och synliggöra den stora möjligheten att spara energi. Ny fastighetsmässa Den 2-3 juni är det premiär för en ny fastighetsmässa i Tyskland, med fokus på norra och nordöstra Europa. Real Estate North kommer att hållas på Tango Terminal på Hamburgs flygplats och bakom står den stora mässarrangören Deutsche Messe AG. Best endorser I stark europeisk konkurrens har Bengt Dahlgren tilldelats utmärkelsen Best Endorser i GreenBuilding Award Europe. Priset delades ut i Frankfurt den 14 april av Mr Paolo Bertoldi från European Commission. Nyligen vann Bengt Dahlgren också motsvarande svenska pris; Sweden GreenBuilding Award. Bengt Dahlgren får utmärkelsen för sitt mångåriga arbete med att minska energianvändningen både inom nybyggnad och befintligt fastighetsbestånd. Utöver direkt konsultstöd har även utbildningsinsatserna riktade mot fastighetsägare uppmärksammats.

- Vi ser priset som en bekräftelse på hur värdefull vår vägledning är för fastighetsägare som vill energieffektivisera och miljömärka sina byggnader, säger Catarina Warfvinge, Energi- och miljöchef på Bengt Dahlgren AB.

Sveriges första kontor med passivhusteknik NCC Construction bygger ett nytt kontrollrum åt Preemraff i Göteborg - Det nya kontrollrummet blir större och säkrare och behöver knappt något tillskott av energi. Det blir den första kontorsfastigheten i Sverige som byggs som ett passivhus och som värms upp av den värme datorer, instrument och människor alstrar, säger Marcus Bramer, affärschef, NCC Construction, region Väst. Passivhus är lufttäta, med mycket god ventilation som bevarar och återanvänder den värme som produceras i huset. På

2 400 kvadratmeter ryms kontrollrum, mötesrum, kontor och teknikrum. Målet är att byggnaden certifieras som passivhus när den är klar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter