Notiser forts.

byggmarknaden närmar sig toppen Efterfrågan fortsätter att öka på byggmarknaden. Förra årets starka investeringsuppgång kommer att hålla i sig i år, men stigande räntor och tilltagande brist på arbetskraft dämpar ökningstakten nästa år. Totalt bedöms bygginvesteringarna öka med sju procent i år och tre procent nästa år. Detta visar en ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier.

Byggandet av offentliga lokaler fortsätter att utvecklas positivt liksom även ny- och ombyggnad av kontors- och affärslokaler.

Ejendomsvaekst köper av cityfastigheter

Danska Ejendomsvaekst förvärvar tre fastigheter i Västsverige för cirka 125 miljoner kronor av den privata aktören Conny Svensson och hans Cityfastigheter. De tre fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på 12 286 kvadratmeter och ligger alla mycket centralt i respektive stad, Mariestad, Trollhättan och Åmål.

kontorets utformning viktig!

Kontorets utformning påverkar både stressen och arbetsinsatsen. Stressen ökar och arbetsinsatsen minskar t ex av ventilationen och den allmänna ljudnivån. Däremot ökar arbetsinsatsen och stressen minskar av möjligheten att ha personliga saker på skrivbordet. Det visar Vasakronans undersökning Kontorsbarometern. Vasakronan har frågat 1 035 personer som arbetar på kontor om deras arbetsmiljö och hur kontorets utformning påverkar arbetsinsats och stress. Nästan 90 procent tycker att kontorets utformning påverkar arbetsinsatsen och 70 procent tycker att kontorets utformning påverkar stressnivån. Kontorets utformning påverkar både medarbetarnas trivsel och hur effektivt man arbetar. För att generellt minska stressnivån bör man förbättra ventilationen och vidta åtgärder som minskar den allmänna ljudnivån. För att öka eller bibehålla en hög nivå av arbetsinsats bör man se till att medarbetarna är nöjda med saker som utrustningen, möbler och utsmyckning och tillgången till pausrum och belysning. Att vara nöjd med sin egen placering på kontoret spelar också in.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter