Notiser forts.

ncc ska halvera antalet arbetsolyckor Under den senaste 10-årsperioden har NCC halverat antalet olyckor och låg 2005 på 8,4 olycksfall per en miljon arbetstimmar. Nu har NCC Construction i Sverige lagt fram en plan för ytterligare en halvering av antalet arbetsplatsolyckor fram till år 2007. Samtidigt ska sjukfrånvaron sänkas med fem procent.

centralt läge och funktionella lokaler viktigt

Vasakronan har frågat 1 035 personer som arbetar på kontor om deras arbetsmiljö, förändringar och flytt på kontoret. De som vill flytta vill sitta i en fräschare fastighet och de vill ha fler och bättre gemensamma utrymmen. i snitt byter företag kontorslokaler vart fjärde år. Mer än hälften av de tillfrågade har erfarenhet av någon slags kontorsflytt inom fastigheten eller till annan fastighet. Det är bra kommunikationer och centralt läge som styr lokaliseringen av kontoret. Allra viktigast är att lokalerna är funktionella.

folksam köper i

stockholms city

Folksam förvärvar Skotten 8 mitt i centrala Stockholm från Merril Lynch och Möller & Partners. Fastigheten på Gamla Brogatan 26 är granne med PUB-huset och innehåller knappt 4 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav två tredjedelar är kontor och resten butiksyta. Fastigheten är fullt uthyrd med långa kontrakt. Detta är Folksams andra förvärv på drygt ett halvår. I september köpte bolaget Pilen 30 på Vasagatan för 229 miljoner.

ny fastighetsfond

Fondprodukterna på den svenska fastighetsmarknaden fortsätter att breddas. Nu startar Inverness Bostadsfond AB en ny bostadsfond via Irland. Fonden kommer att vara en öppen fond och det innebär att man kan påbörja eller avsluta sitt innehav varje kvartal. Fondandelarna kommer att vara noterade på den irländska börsen. Fondens fastighetsinnehav ska värderas kvartalsvis då också substansvärdet beräknas.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter