Notiser forts.

Scandinavium i silver

Scandinavium är en av Göteborgs mest kända byggnader och I sommar, lagom till Friidrotts-EM, kommer göteborgare och turister att kunna beskåda Scandinavium i ny skepnad.

Liljewalls Arkitekter AB har fått i uppdrag av Göteborgs Lokaler och AB Framtiden att arbeta fram en ny gestaltning av arenan. I slutet av april påbörjas ett målningsarbete som ska förvandla Scandinavium till en silverskimrande arena för att bättre smälta in i evenemangsstråket. På dagen får byggnaden en yta av silvermetallic som speglar vädrets skiftningar och omgivande bebyggelse. Och på natten planeras fasaderna att få en ny evenemangs- och festbelysning och platsen framför kommer att bli en mer festlig och spännande plats.

Bilden visar ett vitt ljus men med modern ljusteknik kan man få fler effekter med färgat ljus, blandningar av ljusa färger och därmed ljussättningar som passar till de enskilda arrangemangens karaktär. Färgbytet blir ett första steg i en ordentlig modernisering av Scandinavium.

VD Thomas Torkelsson menar att det inte bara innebär ett lyft för arenan utan för hela evenemangsstråket. En modern silverfärg på fasaden som dessutom blir belyst nattetid kan bli något riktigt spektakulärt, menar han. Göteborgarna får vänta och se, Scandinavium kommer att stå silverskimrande och klar den 30 juni. I samband med omgestaltningen binds arenan samtidigt ihop med Svenska Mässan genom en glasvägg.

Full fart på byggena

Sveriges Byggindustrier rapporterar att byggkonjunturen är fortsatt stark, tack vare ränta och bra hushållsekonomier. Bygginvesteringarna ökade med cirka 18 procent under såväl 2004 som 2005. Trenden tros fortsätta även under detta och nästa år.

Bostadsbyggandet spås öka mest, men även infrastrukturella investeringar fortsätter vara starka medan inustribyggandet är svagt.

STARK TILLVÄXT I DEN GLOBALA FASTIGHETSHANDELN

Jones Lang LaSalles rapport “Global Real Estate Capital - More Markets, More Competition” offentliggjordes på den internationella fastighetsmässan MIPIM och visar på att 2005 har inneburit en ökning med 21 procent av det globala fastighetskapitalet till 383 miljarder euro.

Fastighetsaffärerna över nationsgränserna blir allt fler och förra året slog omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden rekord och visade siffror på över 100 miljarder kronor i omsättning. En siffra som ger Sverige en framskjuten placering i den globala transaktionsstatistiken.

Nordamerika svarar för nästan hälften av den totala investeringsvolymen och förstätter att vara det största målet för investeringar i kommersiella fastigheter. Samtidigt har Asien och Stillahavsområdet haft den största tillväxten i investeringar, 56 procent, jämfört med tidigare år.

Gränsöverskridande investeringar som andel av totala investeringsvolymen ökade från 29 procent under 2004 till 35 procent 2005. Ett värde som motsvarar 132 miljoner euro. Den interregionala investeringsvolymen har stigit med 40 procent och svarar för nästan en fjärdedel av den totala globala transaktionsvolymen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter