Notiser

Supereffektiva miljö-lösningar på lindholmen Vid halvårsskiftet står etapp 2 av Lindholmen Science Park klar och med hjälp av effektiv teknik beräknas fastigheten bli 15 till 17 procent effektivare än de nya striktare kraven för GreenBuilding föreskriver. Här är tekniken bakom: • Solavskärmning – solskyddsglas och optimering av glasytorna i fasaden sparar kylenergi och skapar ett behagligt och väl tempererat inomhusklimat • Behovsstyrd belysning – sensorer i alla fasta armaturer känner av närvaro och dagsljus och dimrar eller stänger av vid behov. Det ger lägre elförbrukning och mindre behov av kylenergi. • Energieffektivitet – fastigheten beräknas nå en energianvändning av 68 kWh per kvadratmeter och år. • Energiåtervinning – fastigheten drivs med en stor del återvunnen energi genom fjärrvärme och fjärrkyla, och förnyelsebar energi genom miljömärkt el. • Miljöanpassade material – ett omfattande miljöprogram för materialval ger ett tätt och välisolerat hus med låga driftskostnader och hög livslängd både för fastighet och material. • Sorterande sopsug – ett integrerat system för avfallshantering fraktionssorterar och fraktar avfallet till rätt slutstation. • Solceller – fastigheten är förberedd för solceller, som i framtiden kan bidra till driften av fastigheten eller enskilda kontor.

Svenskt hållbart byggande på mipim

Den 16-19 mars är det dags för årets händelse i fastighetsbranschen då Mipim återigen går av stapeln i Cannes. I år satsar Exportrådet hårt på att marknadsföra svenska teknikföretags kunskap via Symbiocity, ett koncept för hållbar samhällsutveckling. En sverigeprofilerad Symbiocitypaviljong på 82 kvadratmeter ska marknadsföra Sverige som ett föregångsland inom hållbart byggande. Det kommer också att arrangeras ett speciellt seminarium där miljöminister Andreas Carlgren deltar tillsammans med företrädare från Stockholm, Göteborg och Malmö.

Investerar i vindkraft

Både Wallenstam och Balder gör stora satsningar på vindkraft och investerar 390 miljoner respektive 142 miljoner kronor.

Wallenstam satsar på elva vindkraftverk som ska byggas i Gästrikland, Bohuslän och Skåne. Målet är att kunna förse sig själva och kunderna fullt ut med förnybar el vid utgången av 2012.

Balder gör en investering i sex vindkraftverk och står själva för 79 miljoner kronor medan den andra delen av investeringen görs av en samarbetspartner. Balder har för avsikt att förvärva ytterligare vindkraftverk som är i drift och som har en dokumenterad god produktionsnivå, dels investera i nybyggnation av vindkraftverk. Erik Selin, VD på Balder, tycker att det känns positivt att investera förnyelsebar energi för att medverka i den globala kampen mot klimatförändringar och dessutom medför investeringen att Balder blir mindre känsligt för prisförändringar i elpriset.

Källa: Fastighetsnytt Svenska bolag hävdar sig väl bland de gröna En undersökning som publicerats av de tre europeiska institutionella investerarna APG, PGGM och USS visade att det finns mycket kvar att göra på miljöområdet i fastighetsbranschen. Bara ett litet antal investerare från Australien, Sverige och Storbritannien ligger i närheten av att få högsta poäng i det globala Environmental Real Estate Index. När de tio ledande noterade fastighetsbolagen i Europa listades över hur hög poäng man får enligt index hamnade Castellum på plats fem och Hufvudstaden på plats tio. Bland de tio främsta pensionsfonderna hamnade Alecta på plats sju.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter