Notiser

Färre konkurser i november

Under november månad 2009 försattes 671 företag i konkurs jämfört med 717 företag under november 2008, en minskning med 6 procent. Antal anställda i företag i konkurs minskade med 35 procent och uppgick till 1 960 personer.

I Stockholms län minskade antalet företagskonkurser med 14 procent och uppgick under november till 220 stycken jämfört med 256 november 2008. I Västra Götalands län försattes 103 företag i konkurs, en minskning med 6 procent, medan antalet konkurser ökade med 7 procent i Skåne län, där 89 företag försattes i konkurs jämfört med 83 företag november 2008.

Källa: Fastighetsnytt Ny vd för skanska fastigheter Göteborg

Micko Pettersson tillträdde den 1 december som ny VD för Skanskas kommersiella fastighetsverksamhet i Göteborg, Skanska Fastigheter Göteborg. Micko Pettersson har arbetat i olika positioner inom Skanska-koncernen sedan 1984, senast som ansvarig för fastighetstransaktioner i Göteborg. Micko Pettersson har tidigare arbetat som marknadsområdeschef för affärshus-verksamheten och var under 2008 med och startade Skanskas verksamhet för utveckling av kommersiella fastigheter i USA.

Cecilia Fasth blir green officer Skanska satsar på grönt byggande och skapar nu en global enhet för gröna affärer. Enheten kommer att koncentrera sig på USA, England, Sverige och Finland med uppgiften att snabbt sprida och kommersialisera teknik, affärsmodeller och lösningar som är de mest ekonomiskt attraktiva och viktigaste ur ett miljöperpektiv. Cecilia Fasth, tidigare VD för Skanska fastigheter i Göteborg, har utsetts till Green Business Officer och ser stora möjligheter och en ökad efterfrågan på nya gröna lösningar. Vasakronan fokuserar på kontor och butiker

Vasakronan genomför nästa utvecklingssteg, nämligen att renodla bolaget på kontors- och butiksfastigheter. En försäljningsprocess av hela bostadsbeståndet i bolagsform, under namnet Bostadsaktiebolaget Dombron, ska sättas i gång under våren.

Detta innebär att Vasakronan nu fokuserar på kontors- och butiksfastigheter och att bolaget åter kommer att bli offensiva när det gäller förvärv av kommersiella fastigheter.

Leimdörfer har utsetts till rådgivare i försäljningsprocessen av Dombron, som innehåller ett 70-tal fastigheter i Uppsala, Stockholm och Göteborg.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter