Notiser

Bo och verka på samma ställe Den 16 januari invigdes bokalerna i Rosengård som är en satsning på kommersiella lokaler i samband med befintliga bostäder längs stråket från Herrgården till Möllevångstorget. MKB Fastighets AB fick idén redan för cirka åtta år sedan och i april 2008 togs det första spadtaget. Bokalerna tar sitt ursprung i så kallad urban akupunktur som handlar om att förtäta staden genom att lägga till något på de ställen där man får plats med en nål på kartan. Med bokalerna har MKB skapat en helt ny kontraktsform som ger småföretagare möjlighet att hyra bostad och lokal i direkt anslutning till varandra. Det ger inte bara minsta möjliga väg till jobbet, utan också bra uppsikt över lokalen och närhet till familjen. - Det handlar om att skapa nya möjligheter för tillväxt och ta till vara på miljonprogrammet med bostäder och tillföra kommersiella lokaler, säger Anna Wiking, konceptutvecklare på MKB Fastighets AB. I Rosengård finns en stark entreprenör- anda, men få platser för handel. Området byggdes, likt många miljonprogramsområden, enligt ett modernistiskt planideal som innebar att boende, arbetsplats och handel skildes åt enligt en medveten fysisk plan. Men nu har alltså MKB skapat ett helt nytt koncept för handel i Rosengård. Åtta bokaler och två lokaler har uppförts under 2009. - Syftet är att främja entreprenörskap, etablera vinstdrivande affärsverksamheter, skapa mötesplatser och även skapa goda förebilder i området, berättar Anna. Tidigare fanns det ett fåtal tillbyggda lokaler tillsammans med en del butiker i källarplan och förutsättningarna för handel var inte bra. Att istället kombinera lokaler med bostäder gav en ny möjlighet för affärsidkarna och är egentligen ett gammalt koncept. Utan att göra avkall på bostäderna har man byggt till det befintliga trevåningshusets första våning och öppnat upp med glaspartier och fint ljusinsläpp. - Det har blivit en härlig basarkänsla med annorlunda arkitektur som lyfter det befintliga utseendet. Det har blivit en fysisk markering, förklarar Anna som också konstaterar att de positiva reaktionerna är många, både från de boende och från besökare. Nio verksamheter av tio är i dagsläget kontrakterade så hittills har projektet fallit väl ut. Nu väntar en utvärdering, men mycket talar för att MKB Fastighets AB kommer att ta detta koncept vidare även till andra områden.

Ökad optimism Enligt DTZs senaste marknadsundersökning bland svenska fastighetsinvesterare, Property Investor Confidence Index, har optimismen bland investerare ökat under det senaste kvartalet, både när det gäller hyres- och investeringsmarknaden. På hyresmarknaden har indikatorn för kontorssektorn stärkts kraftigt och en majoritet av marknadsaktörerna tror idag på en relativt stabil kontorsefterfrågan under det första kvartalet av 2010. I dagsläget är investerare ungefär lika positiva till kontorssektorn som till handelssektorn, vars index även det har stigit något jämfört med förra kvartalet. De största förändringarna har dock skett på investeringsmarknaden. Antalet investerare som planerar att nettoköpa fastigheter under det kommande kvartalet har fortsatt att öka, och utgör nu för första gången en majoritet av de svarande. Detta samtidigt som de också slår fast att direktavkastningskraven för både handels- och kontorsfastigheter planade ut under slutet av 2009 och nu förväntas ligga relativt oförändrade under första kvartalet 2010. Universitetsstäder hetast i Sverige NAI Svefas årliga rapport "Svensk fastighetsmarknad" visar att det är universitetsstäderna som vinner mark när 24 av Sveriges städer betygsätts utifrån ett investeringsperspektiv. Klar ledare är Stockholm med ett fastighetsindex på 85, men skillnaderna mellan huvudstaden och andra dynamiska utvecklingsstäder är inte så stora som man kanske kan tro. Universitetsstäderna har utvecklats starkt de senaste åren, mycket tack vare en ökande befolkningstillväxt och en starkt underliggande arbetsmarknad. Lund har exempelvis ett index på 68, att jämföras med Malmös 57. Vasakronan först med Gröna avtal Fr o m den 1 mars erbjuder Vasakronan gröna hyresavtal till alla sina kunder. Det gröna hyresavtalet innebär ett åtagande från både hyresvärd och hyresgäst att vidta en mängd olika konkreta åtgärder. Det handlar om att minska energianvändningen, få en riktig avfallshantering och att göra rätt materialval samt ha större återvinningsgrad vid ombyggnader. Dessutom förbinder sig hyresgästen att bara använda grön el i sina lokaler. Logica hyr lokaler av Vasakronan i Nacka Strand och är först ut att teckna det gröna avtalet. Enligt Energimyndigheten står lokaler och bostäder för cirka 40 procent av energianvändningen i Sverige. En stor del är energi för uppvärmning av lokaler. De gröna hyresavtalen ger både hyresgästen och hyresvärden ett ekonomiskt incitament att spara energi. Något som inte funnits tidigare med traditionella bränsleklausuler. Gröna byggnader tros ge högst avkastning Strategisk Arkitektur, som bl a står bakom Jernhusens Kungsbrohuset i Stockholm, arrangerade nyligen ett seminarium om grönt byggande. Här talades det om helhetsperspektivet som i dag gäller i klimatsammanhang där många mindre parametrar spelar roll tillsammans med själva byggnaden. Och Karl Sundholm, byggprojektledare för Kungsbrohuset på Jernhusen, är övertygad om att miljöklassade byggnader kommer att dominera i framtiden, för att det i ett längre perspektiv lönar sig. - Energieffektiva byggnader med bästa miljöprestanda kommer att ge högre avkastning, dels via lägre driftskostnader och troligtvis genom en något högre betalningsvilja. Sweden GreenBuilding Council håller för närvarande på att utvärdera de två största utländska miljöklassningssystemen, BREEAM och Leed. Vilket som kommer att vara dominerande i framtiden återstår att se. Enligt Karl Sundhollm handlar det främst om att olika företag har olika intressen och olika syften med sin fastighet - En del är projektutvecklare och vill sälja fort medan andra utvecklar för långsiktigt ägande. Vissa siktar på att sälja till utländska ägarbilder, andra inte. Upphandlingen för Max IV i Lund är klar Forskningsanläggningen MAX IV i Lund har kommit ett steg närmare förverkligande. Fyra företag har deltagit i upphandlingen som för övrigt slutade på ett betydligt lägre pris än förväntat. Det står nu klart att det är PEAB och Wihlborgs Fastigheter som gått vinnande ur upphandlingen. Eftersom universitetet inte får äga fastigheter kommer de istället att hyra den nya anläggningen på ett 25-årigt hyresavtal. Enligt universitetet kalkyleras hyreskostnaden utifrån anbudet till omkring 1,3 miljarder för hela perioden, en slutsumma som gör affären till en av de största i Lunds universitets historia. Nästa steg är nu att universitetet och byggföretagen sätter sig ner och tillsammans planerar hur den nya forskningsanläggningen ska se ut.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter