Notiser

bra vinst för systembolaget

Av Systembolagets vinst på en halv miljard 2005 kom en tredjedel från fastighetsinnehavet. Av Systembolagets Fastigheters resultat de senaste åren har ungefär hälften kommit från reavinster. Systembolagets policy är att samtliga fastigheter ska ha med företagets verksamhet att göra. Man äger fler än 100 fastigheter med drygt

160 000 kvadratmeter. Företaget hade vid årsskiftet ett bokfört värde om 573 miljoner och ett taxeringsvärde på 915 miljoner.

home properties köper del av rica

Home Properties har förvärvat 39,3 procent av aktierna i hotellbolaget Rica Hotels för 623 miljoner kronor. Rica är en av de större hotelloperatörerna i Norden med sammanlagt 51 hotell, varav 45 i Norge och sex i Sverige. Rica Hotels äger två av fastigheterna i Sverige och två i Norge. Home Porperties är efter förvärvet näst största ägaren av Rica Hotels efter Jan Rivelsrud, grundare av bolaget, som äger 52 procent av aktierna.

klädkedjan zara till göteborg

Inditexägda klädkedjan Zara öppnar våren 2007 sin första göteborgsbutik i Arkaden, ägt av AP Fastigheter. Butiken omfattar 2 300 kvadratmeter, fördelat på tre plan. Arbetet med att få fram en lämplig butikslokal för Zara har pågått i ett och ett halvt år. Zaras etablering i Arkaden påverkar många handlare i gallerian och flera flyttar inom Arkaden, andra flyttar eller stänger helt och hållet. I och med Zaras etablering renodlas Arkadens profil ytterligare med ännu tydligare fokus på en trendkänslig målgrupp. Butiksavtalet med Inditex löper på 20 år och AP Fastigheter investerar 15-20 miljoner för att anpassa Arkaden och butikslokalerna för Zaras behov.

stort tillskott av kontor i stockholms city

Inom några år blir det åter stora tillskott av kontor i Stockholms city. Vid gamla Klaraposten räknar man med att bygga 26 000 kvadratmeter kontor, butiker m m vid sidan om den nya planerade konferensanläggningen. Inflyttning beräknas ske under hösten 2009. Nyligen drog NCC igång ett kontorsbygge vid Kungsbron, ett projekt som kommer att ge drygt 15 000 kvadratmeter nya kontor. Först ut att komma med nya lokaler blir emellertid Jernhusen som sedan något år är i gång med en om- och tillbyggnad av det så kallade Klarabergshuset intill Centralstationen. Bygget kommer att ge 15 000 kvadratmeter högkvalitativa kontorslokaler.

ncc bygger om på nk stockholm

NCC har fått i uppdrag av AB Nordiska Kompaniet att bygga om ca

1 400 kvadratmeter på våning fyra och fem i NK-huset. För 10 miljoner ska delar av varuhuset hyresgästanpassas till kontors- och konferenslokaler för Hufvudstaden. Uppdraget måste utföras med stor hänsyn till den omgivande verksamheten som till största delen består av affärslokaler och störningarna måste minimeras så mycket som möjligt. Arbetena har påbörjats och ska vara klara i september.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter