Notiser

World Trade Center är årets Gröna Lans

Västra Hamnen har blivit utsedd till ett nationellt exempel på hållbar stadsutveckling. Vägledande för en sådan bedömning är stadens, men även privata aktörers, medvetna och strategiska satsningar på långsiktig och hållbar utveckling, som omfattar såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. Midroc Property Development AB är ett exempel på en privat aktör som har stora hållbarhetsambitioner både för bostads- som verksamhetsprojekt i Västra Hamnen. Projektet World Trade Center (WTC) uppfyller alla tre aspekter på hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten manifesteras i företagets ambition till en mycket låg energiförbrukning, mot bakgrunden av stora glasfasadytor. Energiförbrukningen är 75 kWh/kvm och år, vilket ligger 30 procent lägre än gällande krav enligt BBR (104 kWh/kvm och år) och är även lägre än vad som krävs för Green Building. Företaget har valt att satsa på fyra energibesparande åtgärder – användning av dubbelglasfasader i kombination med andra fasadmaterial, automatisk solavskärmning, behovsstyrd belysning och närvarostyrd ventilation och kyla. Byggnaden omfattar lokaler för kontor, konferensverksamhet, butiker, restaurang, bank samt garage och består av två huskroppar i fem respektive tio våningsplan med en mellanliggande byggnad som förbinder de båda husen. Gestaltningsmässigt har arkitekterna valt att utnyttja och markera det viktiga hörnet, i korsningen mellan S Varvsgatan och V Varvsgatan, med en högre byggnad. Materialet är betong, glas och aluminium. Arkitekter bakom World Trade Center i Malmö är Arkitekterna Krook & Tjäder samt WSP och byggherren var Midroc Property Development AB Klart för 148 övervakningskameror på Centralen i Malmö.

Länsstyrelsen har gett fastighetsägaren Jernhusen tillstånd att sätta upp kameror på Centralen i Malmö. Tillståndet inkluderar parkeringshuset vid Centralplan 1. Kamerorna ska vara både fasta och rörliga och ska vara riktade så att de täcker områden inomhus. Kameror vid entrén är undantagna. De tillåts övervaka även utomhus, men inte längre än två meter utanför stationsbyggnaden. Enligt tillståndet blir det inte tillåtet att lagra bilder från de kameror som övervakar vänthallen. Det motiveras med att platsen är mer jämförbar med en galleria än en lokal för resenärer. Bilder ska förmedlas till vaktlokalen på Malmö Centralstation, till Jernhusens övervakningscentral i Stockholm och Malmö stads larmcentral. Syftet med kamerorna är, enligt länsstyrelsens beslut, att öka säkerheten samt upptäcka och förebygga brott. Källa: Sydsvenskan NCCs hållbara renovering sparar energi i Helsingborg

NCC Construction Sverige renoverar 57 lägenheter i Helsingborg på uppdrag av Akelius Fastigheter. NCC utför arbetet med sitt nya koncept "Hållbar renovering" där renovering av äldre bostadshus kombineras med åtgärder som sänker energibehoven. Konceptet används för första gången i Skåne och sker i nära partneringsamarbete med Akelius. Ordern är värd 19 miljoner kronor.

I konceptet "Hållbar renovering" utvecklar kund och NCC i partneringsamarbete ett åtgärdspaket med lönsamma synergieffekter mellan renovering, energieffektivisering och underhåll. Synergieffekterna kan vara förutsättningen för en renovering om ekonomin är begränsad. – NCC använder redan konceptet i många bostäder från 60-talet i Halmstad och Upplands Väsby, men detta blir första gången i Skåne. I Helsingborg ska renoveringen bidra till att sänka energiförbrukning med 30 procent, säger Joakim Lindahl, affärschef, NCC region Syd.

För att minska värmeförlusterna i fastigheterna vid Fredriksdalsplatsen får de bland annat nya, välisolerade fönster med bra energivärde. Ett nytt prognosstyrt värmesystem anpassar i god tid innetemperatur efter väntad väderlek. Belysningen i allmänna utrymmen blir närvarostyrd.

– Vår förhoppning är att konceptet inte bara ger en modernare, upprustad fastighet utan vi sparar även energi som på sikt kan ge tillbaka en del av investeringen. Dessutom vill vi minska husens miljöpåverkan, säger Mats Ohlsson, projektledare, Akelius. Renoveringen innebär också att alla kök och badrum renoveras. Vitvaror byts ut och snålspolande kranar installeras. En del ytskikt renoveras i lägenheterna och husen får nya yttertak.

Arbetet påbörjas i september och hyresgästerna kommer att bo kvar under renoveringen, som beräknas vara klar i maj 2011. Totalt sysselsätter projektet tolv personer.

Årets Skyltpris 2010 Accus Ljusreklam blev vinnare av årets skyltpris för Kullanders skylt på Fridhemstorget i Malmö. I motiveringen står bland annat att läsa följande: "Genom sitt kreativa och ambitiösa arbete har man lyckats att behålla torgets och den tidigare biografens unika karaktär och samtidigt gett verksamheten Kullander ett modernt uttryck". Utmaningen har legat i att skapa en skylt där både ut- och insidan harmoniserar med verksamheten som bland annat innefattar försäljning av Appledatorer och tillbehör. Såväl skyltproducent som beställare har bemödat sig om att läsa av rummet och anpassa skylten till byggnaderna från slutet av 50-talet. Skylten består av vitlysande dioder med svarta hörnkanter monterade på en svarttonad distanserad glasskiva samt två logotyper som diodskyltar med intarsiafronter av högblank svart och vit akryl. Tydliga dag- och natteffekter ger en bra profilering med hög kontrast med effektiv ljussättning. Norra europas hyresnivåer stabiliseras

Enligt Aberdeens European Property Snap-shot Q 3 fortsatte återhämtningen på den kommersiella fastighetsmarknaden i norra Europa under första halvåret 2010. Ett första tecken på återhämtningen var en stabilisering av hyresnivåerna. Men det har ändå skett en avmattning på marknaderna i framförallt Storbritannien och Frankrike. Trenden märks inte minst i oron över växande uthyrningsrisker för fastigheter i B- och C-lägen. Den tydliga nedgången på nivån för obligationsräntorna har medfört att säkra kassaflöden från fastigheter har blivit mer attraktivt för investerare. De kommande fem åren räknar Aberdeen med att ekonomierna i norra Europa överträffar den i södra Europa på grund av relativt lägre budgetunderskott och en mer återhållsam privat skuldsättning. Tydligt är att flera länder i Sydeuropa tvingas till finanspolitiska åtstramningar under år 2011, samtidigt som bankerna i den södra regionen kommer att ha fortsatt svårt att få tillgång till finansiering på kapitalmarknaderna på grund av stora motpartrisker. Källa: Fastighetsaktien

Malmös gröna Manhattan?

Jernhusens förslag kallades nyligen Manhattan. Marken utanför Malmös Centralstation ska bebyggas med höga hus och bli öppningen till framtidens Nyhamnen. I dagsläget handlar det om tolv till fjorton våningar, det finns ännu högre visioner. Tanken är att bygga husen tätt och det ska anläggas grönska på taken, både för boende och för dagisbarn. Stadsbyggnadskontoret har gjort ett planprogram för området som sträcker sig från det nya Jerntorget till Carlsgatan. Jernhusens Design Manager Eva Eliasson berättar om en utredning av länsstyrelsen som slog fast att det går att fördubbla Skånes befolkning om alla kommuner bygger tätt kring sina stationer. Det finns också undersökningar som visar att gränsen för kollektivresande går vid 600 meter. Den som bor på längre avstånd än så tar ofta bilen. I Malmö måste Jernhusen också fylla den gamla Centralstationen efter december, då resenärerna går genom en ny glashall till tåg och Citytunnel. Företagen hoppas locka mer avslappnade kunder från staden genom att göra om de stora tegelhallarna till saluhall med restauranger. Jernhusens mark utanför Centralen är bara början. Den ses som en port ut till det framtida Nyhamnen där blandade bostads- och verksamhetskvarter så småningom ska ersätta gamla färjelägen och ombyggda terminaler. Därför bjöd Jernhusen och Malmö kommun tillsammans in ett antal arkitektkontor att skissa på förslag för hela området. Juryn valde ett förslag från Kanozi arkitekter, som också arbetar med det gamla mässområdet i Västra hamnen. Källa: Sydsvenska Dagbladet

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter