Notiser

Ny lagstiftning i antågande? Framtida lagstiftning på klimatområdet är i antågande. Flera länder i Europa kommer sannolikt att ta till lagstiftning för att minska koldioxid och andra växthusgaser inom den kommersiella fastighetsmarknaden för att möta målet om 20 procents reduktion till 2020. Den naturliga sektorn att titta på, menar Paul McNamara Head of Property Research at PRUPIM, är fastighetsbranschen. Något kommer att hända och fastighetssektorn behöver engagera sig i dialog med politikerna. Kan nu utföra breeamklassificering Golder Associates har, som första konsultbolaget i Sverige, certifierats för att utföra miljöklassning av byggnader enligt Breeam. VD Jan Hermanson säger att utvecklingen av Breeam-tjänster i Skandinavien är en naturlig följd av deras arbete för fastighets- och byggbranschen. Bland Golders aktuella projekt finns bl a en förstudie inför klassificering av ett större kontorskomplex i Stockholm. bäckebol homecenter greenbuilding-certifierat KF Fastigheter satsar målmedvetet på att minimera energi- och miljöbelastningen i nya handelsfastigheter men de satsar även på åtgärder för att minimera energiförbrukningen i befintliga fastigheter. Bäckebol Homecenter har nu blivit den första handelsplatsen i Sverige att miljöklassas genom åtgärder i löpande förvaltning med ny-, om- eller tillbyggnad. Fyra principer för ett hållbart liv Med rätt kunskap och förutsättningar är det inte svårt att leva hållbart. Och det är inte bara skonsamt för miljö och klimat, det gör gott även för plånbok och välbefinnande. Här presenterar vi fyra grundläggande principer för ett hållbart liv som också kan appliceras på kontoret. 1. Använd inte ämnen som påverkar miljön negativt. Det viktigaste är att inte använda något som är direkt farligt, som till exempel giftiga kemikalier. Men tänk också på att välja de alternativ som orsakar minst utsläpp, förbrukar minst resurser och som behöver transporteras kortast väg. 2. Slösa inte - var aktsam om jordens resurser. Ofta köper vi både kläder och saker som vi egentligen inte behöver eller ens är särskilt intresserade av. Denna överkonsumtion är en stor del av orsaken till vår miljöpåverkan idag. Fundera därför på om du verkligen har behov av det du tänker köpa. Varför inte exempelvis satsa på fina, begagnade möbler till det nya kontoret? Och satsa på saker som håller. Fundera också innan du kör bil eller till exempel ökar värmen inomhus - finns det alternativ? 3. Släng aldrig något som kan användas. Sälj eller ge bort kläder, möbler och husgeråd som du tröttnat på eller inte längre behöver. Även när något gått sönder eller har blivit avfall finns det mycket att göra av materialet istället för att bara slänga och elda upp. Och glöm inte att kompostera ditt hushållsavfall. 4. Ifrågasätt vanor och rutiner. Att ändra på invanda rutiner kan vara svårt, men leder många gånger till något som är bättre. Att åka tåg ger till exempel tid för arbete eller avkoppling och att cykla eller gå till jobbet ger nödvändig motion och piggar upp. Det lönar sig att emellanåt ställa frågan "varför?" till sig själv, när det handlar om egna vanor och beteende. (Källa. www.goteborg.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter