Notiser

Norra europas hyresnivåer stabiliseras

De kommande fem åren räknar Aberdeen med att ekonomierna i norra Europa överträffar den i södra Europa på grund av relativt lägre budgetunderskott och en mer återhållsam privat skuldsättning. Tydligt är att flera länder i Sydeuropa tvingas till finanspolitiska åtstramningar under år 2011, samtidigt som bankerna i den södra regionen kommer att ha fortsatt svårt att få tillgång till finansiering på kapitalmarknaderna på grund av stora motpartrisker. Källa: Fastighetsaktien Vandra i Stockholm med din telefon som guide

Upplev Stockholm med hjälp av GPS-lokaliseringstjänsten i din telefon. Miljöhuvudstadsvandringen vägleder oss till både kända och lite mer okända platser som på ett eller annat sätt visar resultatet av miljöarbetet i staden. Kartan är framtagen av Stockholm Stadsmuseum och sex av kartans platser har registrerats som en "trip", dvs en kortare vandringstur i GPS-programmet Gowalla: Stockholm Green Capital Tour. Genom att gratis ladda ner Gowalla-applikationen till din telefon (iphone eller annan androidmobil) kan du lätt hitta platserna med GPS:en i telefonen och läsa mer om var du befinner dig i vår gröna stad.

Norra europas hyresnivåer stabiliseras Enligt Aberdeens European Property Snapshot Q 3 fortsatte återhämtningen på den kommersiella fastighetsmarknaden i norra Europa under första halvåret 2010. Ett första tecken på återhämtningen var en stabilisering av hyresnivåerna. Men det har ändå skett en avmattning på marknaderna i framförallt Storbritannien och Frankrike. Trenden märks inte minst i oron över växande uthyrningsrisker för fastigheter i B- och C-lägen. Den tydliga nedgången på nivån för obligationsräntorna medför att säkra kassaflöden från fastigheter har blivit mer attraktivt för investerare.

Saléngallerian blir MOOD Stockholm

Vid Fastighetsvärldens seminarium "Köpcentrum- och butiksfastigheter" avslöjade AMF Fastigheter namnet på bolagets galleria som byggs i gatuplanet av Salénhuset i Stockholm: MOOD Stockholm. Karolin Forsling, affärsområdeschef retail vid AMF Fastigheter, berättade att hon hittat inspiration från bland annat internationella flygplatser och hotellobbyer.

NCC Nordens bästa fastighetsutvecklare tredje året i rad NCC Property Development har utsetts till den bästa fastighetsutvecklaren i Norden för tredje gången av den internationella finanstidskriften Euromoney. Liksom tidigare har tidningens läsare röstat fram vinnarna. Euromoneys undersökning "Real Estate Award 2010" gjordes i våras, för sjätte året i rad. I en webbaserad enkät röstar läsarna bland annat fram bästa fastighetsutvecklare, rådgivare, kommersiella banker och investmentbanker samt investerare i 54 länder. NCC Property Development kom på första plats i kategorin bästa fastighetsutvecklare i Norden och fick även förstaplaceringar som bästa fastighetsutvecklaren i Danmark och Norge.

Stora Property-priset 2010 Tre studentuppsatser belönades på onsdagen med det prestigefyllda Stora Property-priset på sammanlagt 100 000 kronor. Priset delades ut inför närmare tusentalet besökare på det stora nordiska fastighetsseminariet Business Arena i Stockholm.

Stora Property-priset har instiftats av ISS Facility Services och är på totalt 100 000 kronor. Det belönar de tre mest innovativa studentuppsatserna under året inom området fastighetsförvaltning. Syftet är att sätta fokus på, och visa vikten av, att vårda Sveriges fastighetsbestånd som värderas till närmare

9 000 miljarder kronor.

Förstapriset på 50 000 kronor gick till Louise Hammarberg och Christer Gerdin.

Det vinnande bidraget ställer den viktiga frågan "Varför genomförs inte lönsamma energieffektiva investeringar?" och är en studie av beslutsfaktorerna vid investeringar inom fastighetsbranschen. Källa: ISS Facility Services och Fastighetsnytt

Kista Gallerias nya kommunikationssystem

Kista Galleria har lanserat ett nytt och inter-aktivt kommunikationssystem. Samtliga hyres-

gäster har fått en kommunikationsstation installerad i sitt personalutrymme. Kommunikationsstationerna samlar all information om handelsplatsen och gör den tillgänglig för alla medarbetare i Kista Gallerias 180 butiker och restauranger. Kommunikationsstationerna gör det också möjligt för hyresgästerna att på ett lätt-

tillgängligt sätt kommunicera dygnet runt med gallerialedningen.

- Nu är hela personalstyrkan insatt i Kista Gallerias aktiviteter och det finns ingen risk att någon missar vad som är på gång. Det är också skönt för mig att veta att alla mina butiksmedarbetare alltid har tillgång till all information, säger Louise Gillstedt, Butikschef Esprit.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter