Notiser

NCC klimatkompenserar byggproduktion

NCC är först i Sverige med att klimatkompensera växthusgaser som alstras under byggtiden. Kompensationen är en del i NCCs gröna anbud där allt från produktion, till byggnad och drift miljöanpassas. De utsläpp som trots allt uppstår i produktion räknas om till ekonomisk kompensation som investeras i utvalda klimatprojekt. För att säkra certifierade, godkända projekt samarbetar NCC med U&W, leverantör av lösningar för klimatkompensation. På så vis bidrar NCC och dess kunder till att plantera träd, motverka avskogning, stödja förnybar energi och energieffektivisering. Kraftig ökning av transaktionsvolymen

Den totala transaktionsvolymen i Sverige under det andra kvartalet 2010 uppgick till 28 miljarder kronor, enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 51 procent jämfört med kvartalet före och hela 211 procent jämfört med samma period 2009. När det gäller framtiden ser rådgivningsföretaget orostecken kopplade till utvecklingen i Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien. Under det första halvåret 2010 genomfördes transaktioner till ett värde om 46,4 miljarder kronor enligt, Jones Lang LaSalle. Detta motsvarar en uppgång med 194 procent jämfört med samma period 2009, då transaktionsvolymen uppgick till 15,8 miljarder kronor. Transaktionsvolymen för så kallade Cross Border-transaktioner ökade samtidigt med 135 procent.Enligt Jones Lang LaSalle har transaktionsvolymen i Sverige ökat stadigt sedan årsskiftet 2008/2009. Det förklaras genom att tillgången på kapital är god, samtidigt som den goda utvecklingen på börsen under det senaste året medfört att ytterligare medel fått omallokeras till fastigheter. Den goda transparensen på den svenska marknaden anges som ytterligare en orsak.(Källa: Fastighetsnytt) Startskott för triangeln

Måndagen den 30 augusti byggstartade NCC projektet Triangeln, som ligger i kvarteret Kaninen i centrala Malmö. Projektet består av galleria, kontor och bostäder och beräknas stå klart 2014. Entreprenadkostnaden är i miljardklassen. Projektet kommer att genomföras i flera delar, där garage och handel utgör första delen med bedömd inflyttningstid påsken 2013. De nya handelsytorna kommer att integreras med nuvarande Triangelns köpcentrum. Bostäderna och kontoren kommer att uppföras ovanpå handelsanläggningen i totalt fyra fastigheter. Inflyttning sker under perioden 2013 till 2014. Såväl kontor som butiker och bostäder kommer att präglas av låg energiförbrukning och vara både klimatdeklarerade och miljöklassade, enligt BREEAM (nivå Very Good), GreenBuilding, GreenLight och Miljöbyggprogram syd. Området Triangeln ligger centralt och har mycket goda kommunikationer tack vare Citytunnelns nya södra station där uppemot 40 000 personer beräknas stiga av och på varje dag. Dessutom planeras en stor bussknutpunkt vid Triangeln och sammantaget beräknas omkring 100 000 människor att röra sig i området dagligen. Internationellt pris för ekostaden Augustenborg

MKB Fastighets AB och Malmö stad får det prestigefyllda priset World Habitat Award för sitt gemensamma arbete med Ekostaden Augustenborg. Området har under drygt tio år omvandlats till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart bostadsområde. I september visas ekostaden upp på världsutställningen i Shanghai. – Det är en stor ära att vårt område Ekostaden Augustenborg har tilldelats priset och vi är oerhört stolta. Ekostaden Augustenborg är känt världen över bland dem som arbetar med hållbar stadsutveckling. Vi har besökare från när och fjärran som årligen besöker området för att låta sig inspireras och ta del av kunskap och erfarenheter, säger Mats O Nilsson, fastighetschef hos MKB. MKB tar emot priset vid FN-organet UN-HABITAT:s årliga World Habitat Day den 4 oktober, som i år äger rum i Shanghai, Kina, under pågående världsutställning. Under september månad kommer MKB, som en av utställarna i Malmö stads monter på världsutställningen, att visa upp flera exempel på hållbar stadsutveckling, bland annat Ekostaden Augustenborg och Bokalerna i Rosengård. – Vi ser ekostaden som en "kuvös" för nya hållbarhetssatsningar, ett exempel är projektet "framtidens tvättstuga i flerfamiljshus". Vi arbetar även tillsammans med våra kunder som bor i området genom att engagera och uppmuntra goda initiativ. Hur detta går till kommer vi att berätta mer om på världsutställningen med hjälp av bland annat film, men också genom att bjuda in till informationsträffar på plats, berättar Åse Dannestam, miljöprojektledare för ekostaden hos MKB. Skåne blir pilotlän för grön utveckling Skåne är ett av tre län som regeringen beslutat ska bli pilotlän för grön utveckling. Förutom Norrbotten och Dalarna ska Skåne stödja och inspirera anda län på energi- och miljöområdet. Tanken är att utveckla arbetsmetoder och verktyg och dela med sig av sina erfarenheter för att kunna ge vägledning till andra län. Pilotlänen ska också bidra med analyser av konsekvenser av nationella styrmedel på regional nivå i syfte att identifiera hinder och möjligheter för minskad klimatpåverkan och energiomställning. För genomförandet av uppdraget kommer respektive länsstyrelse i pilotlänen att tilldelas en miljon kronor var för 2010, två miljoner för 2011 och en miljon kronor för 2013. När tidningen Miljöaktuellt gjorde en sammanställning av svenska kommuners miljöarbete hamade Malmö på första plats och Lund på tredje plats, strax efter Stockholm på andra. Så att Skåne redan arbetar hårt med miljöfrågorna är tydligt. Stor privat fastighets- aktör i Malmö Mats Cederholm går in som ny delägare och Jan Barchan och Olof Andersson slår ihop sina bolag till ett av de största privatägda fastighetsbolagen i Malmö. Nya Trianon ska bedriva en aktiv fastighetsverksamhet med köp, utveckling och försäljning av fastigheter med målsättningen att med god lönsamhet expandera bolagets fastighetsportfölj och egna kapital. Dagens fastighetsbestånd omfattar totalt 43 000 kvm fördelat på 12 000 kvm bostäder och 31 000 kvm kommersiella lokaler. Den sammanlagda hyresvolymen per år 55 miljoner kronor. Malmö stad i siffror - visste du att:

Malmö växer för 24:e året i rad. Kommunen har nu över 290 000 invånare. Öresundsregionen har cirka 3,6 miljoner invånare.

28 procent av malmöborna är födda i utlandet. 40 procent i åldern 20-64 år har eftergymnasial utbildning. Det finns 21 000 studenter på Malmö Högskola. 85 procent av företagen i Malmö har färre än 10 anställda. 58 200 personer pendlar dagligen till arbetet i Malmö, 26 100 pendlar från Malmö till andra svenska orter. 19 300 pendlare åker varje dag över Öresundsbron.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter