Notiser

Turister shoppar som aldrig förr Svensk Handels senaste rapport, Shoppingturismen, visar att 2009 var det första året då utländska turister spenderade mer pengar i Sverige än vad svenska turister gjorde utomlands. Shoppingturismen står idag för 13 procent av detaljhandelns totala omsättning enligt Svensk Handel. Siffran för år 2005 var 10 procent. Då omsatte shoppingturismen drygt 40 miljarder kronor och runt 25 procent av turisternas utlägg nådde detaljhandeln. I dagsläget omsätter den svenska shoppingturismen cirka 80 miljarder kronor. Drygt 30 procent av turisternas utlägg hamnar i handeln, vilket innebär ett tillskott på 13,6 miljarder till den svenska statskassan. NCC klimatkompenserar byggproduktion NCC blir först ut i byggbranschen med att klimatkompensera växthusgaserna som alstras under byggtiden. Arbetet är en del av NCC:s "Gröna anbud" som innebär att allt från produktion till drift miljöanpassas. De utsläpp som ändå blir till följd av produktion, kompenseras av NCC genom att omvandlas till ekonomisk kompensation som ska användas i utvalda projekt som främjar miljön. Detaljhandelns försäljningsvolym ökar Detaljhandelns försäljningsvolym steg i juli med 0,5 procent i jämförelse med med månaden före, detta enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) och Handelns Utredningsinstitut (HUI). Jämfört med juli förra året steg volymen med 2,0 procent. Dagligvaruhandeln ökade med 1,2 procent och sällanköpsvaruhandeln med 2,7 procent. 330 000 kvm kommersiella lokaler Det ska bli 33 000 kvm lokaler i första etappen och 25 000 kvm i andraetappen. Dessa imponerande siffror gör Norra Stationsområdet, mellan Stockholm och Solna, till ett av regionens största utvecklingsprojekt. Tanken är att det så småningom ska skapas 330 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Norska Oslo Næringseiendom har förvärvat sex byggrätter, och två av dem ska resultera i de omdiskuterade tvillingskraporna Tors Torn. I anslutning till Norra Stationsområdet, vid Torsplan, har NCC två byggrätter och planerad byggstart för den första fastigheten är i maj 2011. Uthyrningsarbetet startar under hösten.

Nya Klara klarnar Arbetet med den nya stadsdelen Nya Klara fortsätter. Stadsdelen, som ska ta plats i anslutning till järnvägsspår, mitt i city planerar nu för bland annat en stor stationsbyggnad, hundratals bostäder och en ny bussterminal. Enligt stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) är målet att göra stadsdelen till en plats som skänker liv och rörelse till stadens centrala delar dygnet runt. Kontorshyrorna stiger i Stockholm Utsikterna för Stockholms kontorsmarknad har förbättras under detta kvartal enligt senaste konsensusprognosen från SEPREF – the Swedish Property Research Forum. Konsensusprognosen för prime office rent Q3 2010 är 4 050 kronor per kvadratmeter och år (medianvärde). För Q2 var prognosen 3 900 kronor per kvadratmeter och år. – Det finns en förväntan om fortsatt stigande hyror både på kort och på lite längre sikt. Hela 80 procent av de svarande tror på fortsatt stigande hyror det närmaste året, medan 20 procent förväntar sig oförändrade hyror, säger Karin Witalis, ordförande i SEPREF. Konsensusprognosen för prime office yield Q3 2010 är 5,25 procent (medianvärde). Prognosen är oförändrad jämfört med förra kvartalet. Lite mer än hälften av de svarande, 56 procent, bedömer att avkastningskraven kommer att sjunka det närmaste året. Återstoden, 44 procent, förväntar sig oförändrade avkastningskrav. Källa: Fastighetsvärlden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter