Notiser

Christina Lindbäck miljöchef på NCC Under hösten 2010 tillträder Christina Lindbäck den nyinrättade tjänsten som miljöchef för NCC-koncernen. Närmast kommer Christina Lindbäck från en tjänst som miljö- och kvalitetschef för RagnSells-koncernen där hon varit anställd sedan 2002. Innan dess återfanns Lindbäck på miljödepartementet. Färre nya projekt i centrala Stockholm Enligt CB Richard Ellis senaste globala marknadsrapport rörande kontorshyror är Londons West End, Hongkong och London City de första marknader där det märks av att hyrorna börjar återhämta sig under årets första kvartal. I Stockholm däremot märks tendenser av att utbudet av nya projekt inom CBD (Central Business District) avtar. I Sydney och Shanghai har hyrorna planat ut. Ett avtagande hyresfall kunde även ses i Washington D.C. och Mexico City med flera. – Städer inom alla regioner, inklusive Washington D.C., Singapore och Paris, har genom förbättrad efterfrågan gått framåt i hyrescykeln under det första kvartalet. Omlokaliseringar är fortfarande den huvudsakliga orsaken men det finns även signaler om expansion i några marknader t.ex. Paris och Sydney, säger Raymond Torto, Global Chief Economist, CBRE. – Hyresnivåerna för moderna kontorslokaler i bästa läge Stockholm CBD bedöms till 4 000 kr/kvm och har varit oförändrat sedan tredje kvartalet 2009. Vi har noterat flertalet nytecknade hyreskontrakt för kontor över denna nivå. Vi ser att utbudet av nya projekt inom CBD avtar och det kan komma att råda en brist av nya moderna kontorslokaler i CBD (Central Business District) redan under senhösten, säger Pernilla Arnrud Melin, Head of ResearchBuilding-stödjande företag. Tuffa miljökrav på norra djurgårdsstaden Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton har presenterat Stockholms miljöprogram för den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Programmet innebär bland annat att Stockholm i samarbete med näringslivet ska utveckla nya lösningar på stadsutvecklingsområdet. 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser byggs i Norra Djurgårdsstaden. Byggnaderna kommer att producera egen el, det farliga avfallet ska bort från hushållssoporna och kollektivtrafiken eller cykeln ska vara det naturliga valet. −Med Norra Djurgårdsstadens ambitiösa miljöprogram visar Stockholm att vi vill fortsätta att vara Europas miljöhuvudstad även efter 2010, säger Ulla Hamilton. Miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden anger baskraven för alla de som ska vara med och utveckla området när det kommer till ekologisk hållbarhet, klimatanpassning och hållbar livsstil i stadsdelen. Programmet är utgångspunkten för fastställandet av konkreta krav och ambitionsnivåer för anläggandet, byggandet samt den framtida driften av den nya stadsdelen. De mest aktiva byggarna har listats Sverige Bygger har rankat de fem mest aktiva byggherrarna i Stockholm. Urvalet gäller byggherrar inom bostadssektorn där byggstarten varit/är 2009-2010. AB Familjebostäder i Stockholm toppar rankingen med 186 projekt. De fem mest aktiva byggherrarna i Stockholm är: • AB Familjebostäder, Stockholm, 186 projekt med totalt byggvärde på 2,6 miljarder. • AB Stockholmshem, Stockholm, 84 projekt med totalt byggvärde på 2,4 miljarder. •AB Svenska Bostäder, Vällingby, 61 projekt med totalt byggvärde på 1,9 miljarder. • Balcona AB, Bandhagen, 47 projekt med totalt byggvärde på 320 miljoner. • Huge Fastigheter AB, Huddinge, 39 projekt med totalt byggvärde på 118 miljoner. KÄLLA: Sverige Bygger & Fastighetsvärlden Regeringsgatan ska bli nytt shoppingkvarter Vasakronan hyr ut till Swedbank och utvecklar Södra Regeringsgatan med målet att skapa Stockholms nya shoppingkvarter. Det nya shoppingkvarteret sträcker sig från södra Regeringsgatan, längs Hamngatan och vidare till Kungsträdgården. Vasakronans ambition är att utveckla butikerna och gaturummet och skapa en ny handelsplats med 20 000 kvm butiksyta. - När vi nu har möjlighet att erbjuda Swedbank nya fina lokaler på annan plats men fortfarande i samma kvarter öppnas nya möjligheter för oss att förverkliga Vasakronans vision för Södra Regeringsgatan som Stockholms nya handelskvarter, säger Jan Sterne, fastighetschef på Vasakronan. Klövern bygger nytt kontorshus i Kista Klövern har tecknat ett tioårigt hyresavtal på 36 000 kvm i Kista. För ändamålet projekterar Klövern ett helt nytt hus samt bygger om ett befintligt med flexibla kontorslokaler för Ericsson. Nyproduktionen omfattar 27 300 kvm och ombyggnationen innebär att ett lager på 9 000 kvm omvandlas till högförädlade ytor. Klöverns investering beräknas till cirka 650 miljoner kronor. Alla byggnader kommer ingå i fastigheten Isafjord 1. Den sammanlagda årshyran uppgår till cirka 66 mkr. Projektet startar omedelbart och inflyttningen är beräknad till april 2012.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter