NOTISER

Soligt samarbete

Solenergiteknikföretaget S-Solar och arkitektbyrån White har inlett ett strategiskt samarbete för att utveckla husfasader med solenergiteknik. Samarbetet ska löpa under fem år och ska resultera i en serie av nya, designade produkter med en kollektion per år. Målgruppen är husägare, fastighetsbolag, byggsystemindustri, kommuner och landsting. Tekniken bygger på svensk världsledande tunnfilmsteknik från S-Solar som applicerats i solpaneler som utvisat mer än 30 års hållbarhet och hög driftsäkerhet. Tekniken integreras nu i designade fasadelement som blir en del i en hel modern och arkitektoniskt utformad fasad.

Energi- och miljömål

Organisationen Fastighetsägarna ställer sig bakom riksdagens och regeringens energimål och har beslutat om energi- och miljömål som innebär att organisationens medlemmar ska effektivisera sin energianvändning med 20 procent till år 2020 jämfört med år 2008. Målen innebär också att utsläppen från medlemmarnas fastigheter ska minska med 40 procent och att inga fossila bränslen ska användas för uppvärmning av byggnader. En utredning som Fastighetsägarna låtit göra visar att jämfört med mitten av 1980-talet används idag bara hälften så mycket energi per kvadratmeter för uppvärmning. För bostäder har emellertid energieffektiviseringen bromsats upp och i stort sett uteblivit de senaste tio åren, medan den har fortsatt för lokalbyggnader och förbrukningen minskat med ca 20 procent mellan åren 1996–2006.

Christina Lindbäck blir nccs miljöchef

Under hösten 2010 tillträder Christina Lindbäck den nyinrättade tjänsten som miljöchef för NCC-koncernen. Närmast kommer Christina Lindbäck från en tjänst som miljö- och kvalitetschef för RagnSells-koncernen där hon varit anställd sedan 2002. Innan dess var hon på miljödepartementet. Göteborgs kommun klimatväxlar

En handfull kommuner började förra året lägga straffavgifter på resor med till exempel flyg och bil i ett sorts internt handelssystem. Pengarna går sedan tillbaka till förbättringar i verksamheten som ska leda till en faktisk minskning av koldioxidutsläppen.

Petter Kjellgren på trafikkontoret i Göteborg säger till Miljöaktuellt att det känns bättre att jobba med det egna resandet än att kompensera utsläppen med något annat långt borta.

- Det började med att vi sneglade på den klimatkompensation som finns för flyget. Sedan kom ett politiskt förslag om att kommunen borde klimatkompensera sina resor inom ramen för kommunens resepolicy. Vi började grunna på hur man kunde konstruera ett system som faktiskt gav effekt, säger han.

I Göteborg låter man alla pengar gå tillbaka till den egna förvaltningen eller det egna kommunala bolaget. Systemet infördes 2009 och från 2011 ska både klimatavgifterna och kostnaderna för de klimatåtgärder som de har finansierat tas med i årsredovisningen – alltså samma belopp.

Avgifterna tas ut på tjänsteresor och ska reinvesteras i åtgärder som minskar just tjänsteresandets klimatpåverkan, till exempel miljöbilar, bil- eller cykelpooler och videokonferensutrustning.

(Källa: Miljöaktuellt)

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter