NOTISER

CB Richard Ellis spår brist på kontorslokaler

En ny marknadsrapport från CB Richard Ellis analyschef pekar på att det kan bli brist på nya, moderna kontorslokaler så snart som under hösten i Stockholm CBD - Hyresnivåerna för moderna kontorslokaler i bästa läge Stockholm CBD bedöms till 4 000 kronor per kvadratmeter och har varit oförändrat sedan tredje kvartalet 2009. Vi har noterat flertalet nytecknade kontorshyreskontrakt över denna nivå. Vi ser att utbudet av nya projekt inom CBD avtar och det kan komma att råda en brist av nya moderna kontorslokaler i CBD redan under senhösten, säger Pernilla Arnrud Melin, Head of Research på CB Richard Ellis i Sverige. Flirta gärna med chefen I mars 2010 genomförde KF Fastigheter undersökningen Butiksenkäten bland sina 15 största handelsplatser. Det bästa med att arbeta i butik är, enligt enkäten, att man träffar mycket människor. Det tycker 94 procent av de svarande och det var ingen större skillnad mellan könen och olika åldrar. Lönen och arbetstiderna verkar däremot inte vara det primära skälet till att man arbetar i butik. Ventilation, säkerhet och belysning hamnar högst när man rankar det viktigaste för en bra arbetsmiljö. Betydligt fler kvinnor, 75 procent, lyfter fram säkerhet som en angelägen fråga medan bara 52 procent av männen gör det. Välskötta lokaler är också viktigt för trivseln på en handelsplats eller i ett köpcentrum. Det uppger i alla fall 80 procent. Intressant är också att fler män än kvinnor, 44 respektive 28 procent, tycker det är viktigt med bra lunchrestauranger i närheten. Det populäraste samtalsämnet på jobbet är aktuella händelser enligt 73 procent av de svarande. Det följdes av klassikern - vad händer i helgen? Flirta med kollegor eller chefen är rätt okej och det är inte så farligt att bli för full på personalfesten. Men man ska passa sig för att prata skit om kollegorna och smita undan tråkiga arbetsuppgifter, 80 respektive 75 procent svarade att det är oacceptabelt Hagaporten först med ny miljöklassning

Kontorsfastighet Hagaporten i Solna har blivit godkänd som "Miljöklassad Byggnad" på Guldnivå och blir med det den första byggnaden i Norden som klassats enligt systemet. Miljöklassad Byggnad är ett nytt svenskt miljöklassningssystem som har tagits fram av svenska experter och forskare i samarbete med företag i bygg- och fastighetssektorn. Miljöklassningssystemet ska ge en helhetsbild av hur byggnaden fungerar och vara ett hjälpmedel för att spara energi och värna om människors hälsa och inomhusmiljö. Hagaporten är sedan tidigare klassad enligt EU GreenBuilding. Certifieringen Miljöklassad Byggnad innebär att byggnaden även kontrolleras och bedöms utefter inomhusmiljö samt kemiska ämnen i byggnaden. Konsultföretaget WSP har på uppdrag av Skanska ansvarat för miljöklassningen av Hagaporten.

Historiskt mål nått i Göteborg

Göteborgs Stad har uppnått ett historiskt miljömål – 90 procent av alla personbilar som staden använder är miljöbilar. Men staden nöjer sig inte med detta utan fortsätter med nya satsningar inom hållbart resande. Göteborg har ambitionen att bli en av världens mest progressiva städer på miljöområdet och därför har man tagit fram regelverk, policys och projekt som stödjer hållbart resande. Nu är det biogas och elbilar som gäller. Grön huvudstad? Nu är det bara sex finalstäder kvar som kämpar om EU-kommissionens titel European Green Capital 2012 och 2013 för europeiska städer som är bra på miljövänliga lösningar i urbana miljöer. Utmärkelsen ska uppmuntra till bättre livskvalitet och grönare stadsmiljöer. Malmö ligger bra till, bland 17 städer rankades staden som tvåa efter Barcelona, som är tippade förhandsfavoriter. Efter den första gallringen är det nu sex städer kvar som tävlar om priset, förutom Malmö och Barcelona är det Nantes, Nürnberg, Reykjavik och Vitoria-Gasteiz. I oktober avgörs det vid en ceremoni i Stockholm.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter