Notiser

Slussens nya kostym Foster+Partners och Berg Arkitektkontor har gjort det vinnande förslaget som står till grund för Slussens framtida utformning. Tanken är att Slussen ska väva samman gamla Stan och Södermalm utan att i för stor utsträckning frångå det kulturhistoriska värdet som platsen har. Bygget, som är i miljardklassen, innebär att hela den gamla byggnationen rivs och byggs upp från början. Slussens centrala placering gör att området måste ta stor hänsyn till trafikflödet. I utformningen av nya Slussen prioriteras dock helheten och inte bara biltrafiken, här finns också omtanke för kommunala färdmedel och framförallt gångare. Stockholms stads målsättning med bygget är att Slussen ska kännas som en trygg, funktionell och estetiskt tilltalande plats. Nya Slussen väntas stå klar 2018. Energidag för fastighetsbranschen Den 6 oktober är det dags för fastighetsbranschens årliga energidag. Förutom föreläsningar, av bland annat Tomas Bruce, regeringens utredare för framtidens energipolitik, diskuteras metoder för att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt miljöanpassa byggnader. Mer information om 2009 års Energidag finns på www.seminardesign.se Hyresgäster negativa trots framtidstro Skanskas Kontorsidex visar att landets kontorshyresgäster är pessimistiska, allt färre tror att den egna branschen kommer utvecklas positivt och allt färre tror att de kommer ha möjlighet att flytta till större lokaler. Många tror också att de kommer ha färre anställda i årets undersökning än när samma fråga ställdes förra året. Positivt är dock att många tror att lågkonjunkturen kommer vända uppåt ganska snart, hela 52 % tror att konjunkturen vänder uppåt inom ett år. Telge vinner pris Telge fastigheter, som ägs av Södertälje kommun, blev årets vinnare av Veckans Affärers pris SCA (Social Capitalist Award). Priset instiftades för att synliggöra personer och företag som har med samhällsperspektiv på verksamheten. I juryns motivering står bland annat att läsa att Telge är ett exempel på att samhällsansvar, tillväxt, varumärkesbyggande, innovation och lönsamhet går hand i hand.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter