Notiser

Positiv spiral för svensk ekonomi

Svensk ekonomi är inne i en positiv spiral skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste rapport. Den förbättrade arbetsmarknaden och hushållens konsumtion förstärker varandra. Arbetsmarknaden överraskar positivt med 105 000 nya jobb under 2006 och 2007. Även de offentliga finanserna är oväntat starka, delvis på grund av minskad ohälsa. BNP ökar med 3,7 procent i år och med 3,2 procent nästa år.

Stor omsättning i

stockholm

I CB Richard Ellis senaste rapport om investeringsmarknaden i Europa 2005 framgår det att Stockholm är en av de städer där omsättningen av fastigheter är störst. Stockholm hamnade på en tredje plats med en omsättning motsvarande 3,9 procent av den totala omsättningen på Europas 15 största marknader. London svarar för 23,2 procent av omsättningen och 10,7 procent av omsättningen skedde i Paris.

Sjunkande vakans i malmö

Efterfrågan på kontorslokaler stiger nu i Malmö, vilket också avspeglas i en sjunkande vakansgrad i vissa områden. Enligt Newsecs senaste mätning har vakansgraden för kontorslokaler i city sjunkit med en procentenhet. Även i Västra Hamnen, Malmös stora projektområde, har andelen tomma ytor minskat med en procentenhet. Detta innebär emellertid inte någon större förbättring av totalsituationen. I dag står 245 000 kvadratmeter kontor utan hyresgäster i Malmö, vilket motsvarar en vakansgrad på 17 procent.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter