Notiser

Energismartare kultur-historiska byggnader Ett nytt forskningsprogram från Energimyndigheten siktar på att skydda kulturhistoriska byggnader vid energieffektivisering. Satsningen löper över fyra år och myndigheten har avsatt sammanlagt 40 miljoner kronor till programmet. Energieffektiviseringen i kulturhistoriska byggnader är eftersatt. De begränsade insatserna för energisparande motiveras ofta med hänvisning till riskerna för förvanskning och negativa effekter på inneklimat och byggnad, men energieffektivitet i byggnader behöver inte stå i motsats till god byggnadsvård. Energimyndighetens nya forskningsprogram ”Spara och bevara” ska därför ta fram en bestående kunskapsgrund för varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader. – Genomtänkta och varsamma åtgärder för energieffektivisering bidrar inte bara till att sänka energiförbrukningen och energikostnaderna, utan också till fastighetens bevarande på lång sikt, säger Kenneth Asp, expert vid Energimyndigheten. Byggnader blir alltmer självförsörjande

En tydlig trend i världen går mot allt mer energieffektiva byggnader; såväl kontor, skolor, sjukhus som bostäder. Det kommer också att bli allt vanligare att byggnader konstrueras så att de ska kunna producera sin egen energi och bli självförsörjande, eller t o m kunna leverera energi till elnätet. Det är några av slutsatserna och visionerna i rapporten ”The rise of local energy communities”, som Skanska publicerat. I rapporten medverkar kända forskare, arkitekter och politiker såväl som Skanskas egna energi- och miljöexperter. Runt om i världen växer nu nya eller renoverade byggnader, och i en del fall hela samhällen, upp som är så effektivt byggda att de inte behöver tillföras någon externt producerad energi alls. I en del fall integreras dessa med solpaneler eller småskalig vindkraft så att byggnaden faktiskt producerar mer energi än vad som används – energi som då skulle kunna levereras till elnätet. Dessa samhällen kan kallas ”local energy communities” och de människor som lever och verkar där blir ett slags moderna, urbana energibönder - ”urban energy farmers”. Newsec Asset Manage-ment satsar grönt

Fastighetsförvaltaren Newsec Asset Manage-ment har som en av de första i branschen miljöcertifierats enligt ISO standard 14001. Vidare har Newsec Asset Management blivit medlemmar i Sweden Green Building Council för att kunna utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. I samband med miljöcertifieringen lanserar Newsec Asset Management två nya miljötjänster – miljöklassificering av fastigheter samt en miljöredovisningstjänst. Vidare utreds möjligheterna att introducera gröna hyresavtal. – Det känns helt rätt för oss att bli den gröna förvaltaren. Vår nyanställda Miljökoordinator Carl-Robert Kårell, är redan i fullt fart med att miljöklassificera ett flertal fastigheter i nära samarbete med våra uppdragsgivare, säger Ove Nordqvist, Chef Affärs- & Verksamhetsutveckling på Newsec Asset Management. Vindkraften slår rekord i Sverige

Elproduktionen från vindkraft ökade under 2010 med 40 procent jämfört med 2009 och det motsvarade 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige. Totalt installerades 304 nya vindkraftverk 2010 med en samlad effekt på 603 MW, vilket i reella tal är den största utbyggnaden hittills.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter