Norrporten vill utöka i Helsingborg

Hur skulle du beskriva Helsingborg, vad kännetecknar staden idag?

– Helsingborg är en framåtriktad stad med unika kvaliteter för boende, företag och besökare. Attraktiva och varierade boendemiljöer, ett rikt kultur- och idrottsliv och bra kommunikationer är några av stadens dragningskrafter. Jag tycker att Stadens motto “Staden för dig som vill något” kännetecknar staden.

Rådhuset i Helsingborg. Bild: nNorrporten

Rådhuset i Helsingborg. Bild: nNorrporten

 

Hur tror du att Helsingborg kommer att upplevas i framtiden?

– Helsingborg har passerat 132 000 invånare och fortsätter växa. Attraktiva boendemiljöer, ett starkt näringsliv och flera spännande utvecklingsprojekt är några förklaringar varför vi ser ljust på framtiden. Arbetsmarknaden har stor bredd med verksamheter inom både offentlig och privat sektor. Staden har ett bra läge för logistikbranschen och flera stora logistikföretag har under senare år etablerat sig i regionen. Behovet av nya bostäder är stort efter ett lågt byggande under lång tid. Stark befolkningstillväxt och förhållandevis låg nyproduktion har inneburit att det råder brist på bostäder. Hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas på längre sikt kommer att ha stor inverkan på stadens utveckling. Under förutsättning att vi får fart på byggandet och fortsätter driva flera spännande stadsutvecklingsprojekt så kommer det hända mycket under de kommande 20 åren.

Vad behövs för att locka ytterligare företag och etableringar till staden?

– En stad måste erbjuda nyheter och utveckling. En stad fylld med byggkranar andas framtidstro. Sjösätter Staden, och de kommersiella fastighetsägarna, fullt ut alla de planer man har kommer mycket att hända. Viktigt är exempelvis att Helsingborgs Hamn fortsätter utvecklas. Hamnen är idag den näst största containerhamnen i Sverige. Även Campus, en del av Lunds universitet, kan förhoppningsvis fortsätta utvecklas positivt. Idag uppgår antalet studenter till 3 700.

Finns det något särskilt att tänka på när man som företag funderar på att etablera sig i Helsingborg?

– Att utnyttja de organisationer och nätverk som finns, och som jobbar på bred basis för att näringslivet på alla sätt skall utvecklas i Helsingborg. Det finns många, både inom Staden och näringslivet, som på olika sätt kan hjälpa till.

Har ni själva något speciellt projekt på gång i staden?

– Det är två år sedan vi färdigställde det nya Kriminalvårdshuset vid infarten till Helsingborg och känner att allt nu fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi har ständiga ombyggnader inom vårt fastighetsbestånd för att förbättra och förädla våra fastigheter och vi jobbar dagligen med att skapa verksamhetsanpassade lokaler för våra kunder.

Varför har ni själva valt att satsa i Helsingborg och hur ser er strategi ut framöver?

– I utvecklingen av Norrportens fastighetsbeståndet är valet av verksamhetsorter viktigt. En analys har visat att goda kommunikationer med effektiva landsvägssystem och frekventa tåg- och flygförbindelser har en avgörande betydelse för regionens utveckling. Norrportens orter utefter E4-korridoren har dessa förutsättningar. Andra villkor för en långsiktig positiv utveckling är tillgång på välutbildad arbetskraft. Faktorer som påverkar är kapaciteten på universitet/högskolor och ortens attraktionskraft vid val av boendemiljö. Allt detat stämmer väldigt bra in på Helsingborg, varför vi 2002 valde att etablera oss här. Målsättningen är att utöka vårt bestånd.

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter