Norrköping under tillväxt

Staden med sitt geografiska läge, är knutpunkt för flera stora vägar. Norrköping samverkar med Linköping för att tillsammans skapa en intressantare och starkare region med tillväxt. Ihop med kringliggande kommuner skapas förutsättningar för att utveckla Sveriges fjärde storstadsregion. Här ger Anders Rydstern, Newsec, oss en analys över Norrköping.

Bild: Norrköpings rådhus

Bild: Norrköpings rådhus

Norrköping är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland i Sverige, och centralort för kommunen. Norrköping är Sveriges tionde största tätort med 87 247 invånare (2010). I Norrköpings kommun bor det totalt 132 124 invånare (2012).

Norrköping ligger längst in i Bråviken på bägge sidor om Motala ström, lokalt kallad Strömmen, som rinner genom staden. Dess forsar har länge använts som kraftkälla för kvarnar och andra industrier, höjdskillnaden mellan sjön Glan och Bråviken är hela 22 meter. Norrköping är byggt på låglänt slättbygd, men sedan 1940-talet har odlingsmark fått ge plats för ny bebyggelse.

Textilindustrin var i 400 år den näringsgren som hela staden växte fram kring. Numera är all textiltillverkning borta. De största branscherna idag är papper/förpackning, logistik/transport, elektronik, it/media samt handel. Flera stora företag har sina stora lager i Norrköping och använder staden som bas för sin varudistribution, bland annat Whirlpool, Goodyear, Stadium och Servera.

Linköpings Universitet har en stor verksamhet i Norrköping - Campus Norrköping - och detta har de senaste åren dragit med sig en mängd småföretag med kopplingar till universitetet.

Norrköping är knutpunkt för flera stora vägar. Motorvägen på E4 passerar norr och väster om staden, E22:an börjar i Norrköping och fortsätter längs ostkusten mot bland annat Kalmar, Karlskrona och Malmö. Riksvägarna 51, 55 och 56 börjar i Norrköping och leder mot Örebro respektive Katrineholm.

Norrköping flygplats (tidigare Kungsängens flygplats) invigdes på hösten 1934 men den reguljära trafiken kom igång först några år senare, då på sträckan Stockholm-Malmö-Köpenhamn. Antalet passagerare från Kungsängen har mer än halverats under perioden 1997 - 2006. Från 2006 tog därför kommunen över ansvaret för flygplatsen. Nu går det reguljärflyg från flygplatsen till Köpenhamn, Helsingfors och Visby (endast sommartid) samt mycket charter.

Norrköping är tillsammans med Linköping en motor för tillväxt i Fjärde Storstadregionen. I Norrköping finns omkring

9 000 företag inom en rad branscher. Allra störst är handels- och tjänstesektorn. De största privata arbetsgivarna är Holmen AB, Billerud Skärblacka AB, E.ON, Whirlpool Sweden AB, Servera R & S AB samt Fiskeby Board.

Kommunen har cirka 9 000 anställda som arbetar inom ett 100-tal olika yrken. De flesta arbetar inom vård, omsorg och utbildning, men det finns också många andra yrken.

På Svenskt näringslivs kommunranking tappade Norrköping 34 placeringar mot föregående år. Under 2014 rankas kommunen på plats 189 (155) av Rikets 290 kommuner. Kommunen har tappat i ranking under de senaste 5 åren. År 2010 rankades kommunen på plats 84.

Marknaden

Norrköping bedöms genom sitt geografiska läge som en relativt attraktiv ort av investerare och det finns bland investerare ett tryck på att etablera sig, alternativt utöka sitt innehav, på orten.

Hyresbostäder i Norrköping AB äger och förvaltar cirka 10 500 hyreslägenheter och cirka 600 lokaler i Norrköping. Andra stora fastighetsägare som verkar inom kommunen är bland andra Lundbergs, Kungsleden och Invesco.

Kontorshyrorna i Norrköping har legat förhållandevis stilla under senare år. Hyror i A-läge återfinns normalt i intervallet 1 100 – 1 400 kr/kvm och har gjort så under ett antal år även om vissa undantag finns. Hyrorna i B-lägen kommer endast i undantagsfall över 1 000 kr/kvm, normalhyrorna här ligger i intervallet 700 -900 kr/kvm.

Hyror för butiker i bästa läge ligger uppemot 3 000 kr per kvm. Här finns dock ett relativt stort spann beroende på läge, standard och andra parametrar.

Framtid

Linköping och Norrköping samverkar för att skapa en större, starkare och intressantare region med tillväxt, fler arbetstillfällen, ett varierat bostadsutbud, bra pendlingsmöjligheter och en mångfald av evenemang och fritidsaktiviteter. Tillsammans med kringliggande kommuner skapar Linköping och Norrköping förutsättningar att utveckla Sveriges fjärde storstadsregion. Kommunerna samarbetar i konkreta frågor för att effektivisera verksamheter, öka kvaliteten på kommunala tjänster och öka graden av integrationen städerna och regionen emellan.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter