Norra Gårda får ny profil

Platzer Fastigheter tror starkt på Norra Gårda och är beredda att investera stort i området. Och högt... Med sammanlagt nästan 30 000 kvm i sin Norra Gårdaportfölj, och lika mycket på gång, tar Platzer nu ett helhetsgrepp om området.

Platzers VD P-G Persson har precis innan vårt möte promenerat från centrum till kontoret på Anders Personsgatan och med solen i ansiktet konstaterar han entusiastiskt hur nära Norra Gårda faktiskt ligger.

- Det tar en kvart att promenera hit... Jag tar alltid vägen från Odinsgatan/Friggagatan och över ån, längs med spårvagnsspåren och förbi de gamla spårvagnshallarna. Det stråket tror vi mycket på framöver, att kunna bygga ihop Norra Gårda med den delen av staden.

Att det överlag är Norra Gårdas läge som attraherar Platzer är inte svårt att förstå. Området ligger precis intill E6 och härifrån är det lätt att ta sig vidare både med bil och med flyg via de närliggande flygplatserna. Och så är det som sagt nära till centrala Göteborg.

- Det här är inte ett supercityläge, konstaterar P-G Persson, men ändå väldigt centralt. Här kan vi erbjuda en annan typ av produkt än inne i staden.

Med en portfölj som redan innehåller uppemot 30 000 kvm, och nästan lika mycket på gång, är Platzer en stark spelare i området. Något som helt går hand i hand med bolagets affärsidé.

- Vi vill vara ledande på våra geografiska orter för att ha en chans att påverka och skapa en positiv utveckling. Dessutom får vi mycket mer effektiva förvaltningsenheter till en lägre kostnad.

Så hur vill Platzer utveckla Norra Gårda? I dag finns en detaljplan redan klar för 3:11, alltså huset som ligger granne med Peabs kontor.

- Vi har skissat på hus, men bygger inget förrän vi har hyresgäster. Detaljplanen säger att vi får bygga ett kontorshus på sju våningar, alltså lika högt som de nya bostadshusen här. Det nya huset ser vi en möjlighet att bygga ihop med Peabs och på det viset få 13 000-14 000 kvm uthyrningsbar yta. Vi vill göra plats för service i bottenplan och flytta entréerna till det som kommer att bli finstråket, Anders Personsgatan.

Platzers förhoppning är att kunna sätta igång till våren.

- Vi behöver bara bygglov och sedan kan vi sätta igång. Med en beräknad byggtid på ett år så kan det innebära inflyttning vid årsskiftet 2013-2014.

Men planerna stannar inte där. Platzer har även visioner om att bygga ett högt hus som avslutning på hela området. Det som i dag kan kännetecknas som Ahlsells gamla fastighet kan komma att ersättas med ett höghus innehållande över 20 000 kvm moderna kontor.

- Den tomten som gränsar precis till leden tål ett högt hus, menar P-G Persson. Och vilket skyltläge det blir! Även här kommer vi att satsa på service och restaurang i bottenplan plus att vi vill skapa ett torg framför huset, genom att ställa huset på halva tomten. En arkitekttävling med parallella uppdrag har redan genomförts. Fem byråer deltog och nu ska vi se hur vi går vidare.

Att få igenom ett högre hus ser P-G Persson inte som något problem, däremot är han besviken på Göteborg Stad som säger att de välkomnar Platzers planer för området, men att de inte har tid just nu.

- Det svaret har vi fått när vi har begärt planändring och det känns frustrerande. De borde tänka precis tvärt om. Tyvärr är det lite för mycket av den varan i den här staden.

Beroende på långa ledtider är det inte troligt att bygget av höghuset kan sätta igång förrän 2012-2013.

- Först ska vi få till en detaljplan och sedan ska vi teckna avtal eftersom vi inte tänker bygga på spekulation. En logisk tidplan kan nog vara att huset kan stå klart 2016. Vi kommer troligen att göra en parkering till att börja med så att vi i alla fall kan utnyttja ytan.

Platzers planer kommer att höja statusen på hela Norra Gårda som i dag friskt blandar både gammalt och nytt.

- Detta kommer förstås att gynna alla företag som redan är etablerade här, inklusive oss själva, säger P-G Persson. Vårt hus kommer vi exempelvis antagligen att kunna bygga på med två våningar och rusta upp utvändigt. Även Anders Personsgatan kommer att göras i ordning, allt blir fräschare. Även tillskottet av service och restauranger kommer att göra gott, både för de som arbetar och bor här. Här är fortfarande ganska tunnsått med restauranger även om några fler har tillkommit i takt med med de 1100 lägenheterna som har byggts.

Norra Gårda har, enligt P-G Persson och Platzer, alla möjligheter att bli ett populärt, fräscht och omtyckt område med låga vakanser.

- Vi tror mycket på Norra Gårda och om vi kan få till helheten tror jag att området kan bli jätteattraktivt. Att många har satsat även i Södra Gårda redan betyder också jättemycket, man skapar en lokal marknad i marknaden. I framtiden kommer man att uppleva att området ligger närmare staden än vad man gör i dag, och läget till lederna kommer ju aldrig förändras, avslutar P-G Persson.

Grön fakta om Platzer:

Platzer har som mål att inom fem år klassificera hela sitt fastighetsbestånd enligt GreenBuilding. Dessutom ska alla nya projekt bli miljöklassade i någon form. Hela verksamheten är numera även koldioxidneutral. Arbetssättet bygger på att i första hand minska energianvändningen i företagets fastigheter och därefter minska klimatpåverkan för de utsläpp som återstår. Platzer köper både grön fjärrvärme, grön el, grön fjärrkyla och utsläppsrätter från verifierade ”CDM-projektet”. Årets miljömål är att energianvändningen skall vara 5 % lägre 2011 jämfört med 2010.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter