Norra Djurgårdsstaden

I Hjorthagen har det stora och omfattande projektet Norra Djurgårdsstaden, eller Stockholm Royal Seaport som det kallas i internationella sammanhang, dragit igång på allvar. Tanken med den nya stadsdelen är att den ska ha en tydlig miljöprofil och de kommande åren rymma 10 000 bostäder, 30 000 kontorsplatser och naturligtvis nya kommersiella ytor. Från industriområde till klimatsmarta byggnader Området som tidigare huserade Värtas gasverk ska nu helt byta skepnad, läget, med närheten till city och vattnet, ska nyttjas för att ge området en välsittande grön kostym. Under klimatkonferensen i Seoul i maj i år beslutades att Norra Djurgårdsstaden ska ingå i något som kallas kallade "Climate positive development program". I korthet innebär detta att finansiering och teknik med internationell hjälp ska skapa ett område med stort fokus på klimatsmarthet. Visionen är att gå i bräschen för andra internationella storstäder som vill bygga miljömässigt hållbart. Gasproduktionen i området stängs 2010 och marken som varit starkt förorenad har genomgått reningsprocesser inför byggstarten. 30 000 kontorsplatser planeras Under senvåren 2010 börjar byggnationerna och första inflyttningen för boende är beräknad till 2011. Utvecklingen sker i fyra etapper för områdena Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och slutligen Loudden. Imponerande 30 000 nya kontorsplatser ska byggas i området med start 2012. Tanken med Norra Djurgårdsstaden är att området, till skillnad från Hammarby Sjöstrand, ska fungera som en riktig blandstad där bostäder, handelsytor och kontor finns samlade tillsammans. I dagsläget planerar bland annat Länsförsäkringar SalusAnsvar och Nasdaq OMX att lägga sina verksamheter Norra Djurgårdsstaden som vid färdigställande ska rymma 600 000 kvadratmeter kommersiell yta. En lättillgänglig stadsdel Det ska vara enkelt att ta sig till Stockholms nya stadsdel och i enlighet med den gröna profilen kommer därför stora satsningar att göras på områdes lokaltrafik. Tvärbanan ska förlängas så att den når området och busstrafiken kommer utvecklas för ökad tillgänglighet. Närheten till vattnet utnyttjas då så kallade "båtbussar" ska fungera som ett led i kollektivtrafiken med förhoppningen att minska bilanvändandet. Spännande arkitektur Miljön med de gamla gasklockorna ger området en speciell karaktär som förstärks av nyskapande arkitektur där bland annat GerthWingårdh haft ett finger med i spelet. Just vad gäller gasklockorna vill Stockholms stad i största möjliga mån bevara dessa då de tillhör den kulturhistoriska miljön. Det finns planer på bostäder och Stockholms stad lägger 100 miljoner kronor för att iordningsställa en av gasklockorna som ska fungera som en ny nationalscen när Kungliga Operan bygger om sina ordinarie lokaler. I framtiden är tanken att klockan ska kunna användas som internationell gästscen. Med framtiden framför sig Arbetet med Norra Djurgårdsstaden är storskaligt och i dagsläget ligger en hel del på ritbordet, men helt klart är att vi kommer få fler än en anledning att återkomma till området längre fram under utvecklings- och genomförandeprocessen.

Storlek: 236 hektar Byggstart: 2009 Färdigställande: 2030 Första inflyttning: 2011 Nya bostäder: 10 000 Nya arbetsplatser: 30 000 Kommersiella ytor: 600 000 kvadratmeter Utvecklingstakt: cirka 500 bostäder per år Avstånd till Stockholm city: 8 minuter med cykel Kommunikationer: Biogasbuss, spårvagn, tunnelbana, båtbuss Energimål: 55 kWh per kvadratmeter och år Miljömål: Lägre koldioxidutsläpp än 1,5 ton per person 2020, fossilbränslefri 2030, anpassning till förändrat klimat Karaktär: Kontor, handel och varierande bostadstyper som speglar Stockholms mångfald. En tillgänglig, dynamisk och klimatvänlig stadsdel där boende blandas med företagande, kulturella upplevelser och ett rikt naturliv.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter