Nordhavn blir Köpenhamns nya stadsdel

Med 360° utsikt är det lätt att låta inredningen inspireras av cirklar. Bild: NCC

Med 360° utsikt är det lätt att låta inredningen inspireras av cirklar. Bild: NCC

När Nordhavn utvecklas får Köpenhamn ett helt nytt område. Det är ett stort område som byggdes i början av 1900-talet och som nu utvecklas från frihamn och industriområde till bostads- och kontorsområde. Det för med sig en helt ny skepnad och en helt ny målgrupp som kommer kunna etablera sig i området 2014.

Man bygger också ut området med 90 helkar utöver den mark som finns i dag.

Niels Fribo, Project Director, NCC Property Development.

Niels Fribo, Project Director, NCC Property Development.

Bygger utanpå cementsilor

Copenhagen Port Company House byggs utanpå två cementsilor. Det är förutsättningar som NCC var tvungna att förhålla sig till eftersom cementsilorna har ett historiskt värde. Det finns ytterligare en anledning till varför kontoren kommer se ut på det här sättet.

Det är inte helt lätt att få till stånd att bygga kontor på höjden i Köpenhamn, men om man bygger på något befintligt så är vägen kortare till färdig byggnad. En fördel som kommer med det här är att man är tvungen att tänka kreativt kring utformandet av byggnaden.

För att kunna använda de befintliga cementsilosarna har man tagit ur cementen som fanns däri och gjort plats för trappor och hissar – något som inte var gjort på en dag.

– Det var ett stort jobb. Silorna var inte fulla, men det fanns ganska mycket cement där som man var tvungen att få bort med sprängmedel. När man spränger på det sättet uppstår mycket damm, så det var inte lätt, men det är gjort i dag, säger Niels Fribo, Project Director på NCC.

Stor efterfrågan på kontor

Planen för projektet började i Köpenhamns kommun för några år sedan. Man ville ha ett nytt område då man behövde bemöta den stora efterfrågan som fanns efter kontor och bostäder i Köpenhamn.

Målet är 40 000 nya arbetsplatser, utspritt i hela Nordhavn. Den första etappen kommer ge 7 000 arbetsplatser och 3 000 nya invånare.

På nedersta våningen skapar man publika ytor. Där ska det finnas kaféer och liknande verksamheter. På cementsilorna börjar själva kontorsdelen, 24 meter upp i luften. Kontorsdelen kommer att breda ut sig över sex plan och ha en 360° utsikt.

NCC bygger ett sex våningar högt och  11 000 kvm stort kontorshus i Nordhavn, köpenhamn. Niels Fribo, som uttalar sig i artikeln, hoppas att det här kommer bli ett annorlunda och intressant område.

NCC bygger ett sex våningar högt och 11 000 kvm stort kontorshus i Nordhavn, köpenhamn. Niels Fribo, som uttalar sig i artikeln, hoppas att det här kommer bli ett annorlunda och intressant område.

Miljötänk i fokus

Det finns inte många parkeringsplatser i området eftersom man istället satsar på cykelparkeringar.

Miljötänket är något som kommer genomsyra projektet och man försöker hålla energianvändningen så låg som möjligt i alla byggnader.

sammanlänka regionen viktigt

Niels Fribo hoppas att Nordhavn kommer bli en totalt annorlunda stadsdel. Han har precis varit på en konferens i Malmö om integrationen i Öresundsregionen. Han tror att det finns mycket att hämta för företag genom ett större samarbete regionerna emellan.

– Det ger en god tillgång till ny arbetskraft. Om man tittar på statistiken för arbetslöshet behövs inte den här integrationen, men om man däremot tittar på den specialisthjälp som många företag behöver är det nödvändigt. Rätt människor behövs till rätt jobb och om man ska konkurrera med andra städer, som till exempel Hamburg, så står vi starkare om Malmö och Köpenhamn jobbar tillsammans, säger han och poängterar att kollektivtrafiken är något som gör det här möjligt.

– Det är lika lätt att ta sig från Malmö till den här byggnaden som från mig i Roskilde. Både från Roskilde och Malmö tar man sig hit på en dryg timme.

I dagsläget är 50 procent av 11 000 kvm kontor uthyrt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter