Niklas Nordström, Kommunalråd i Luleå: Luleå har lyckats attrahera stora företag

Niklas Nordström, Kommunalråd i Luleå, beskriver näringslivet i kommunen, berättar om pågående projekt och ger tips till de som vill etablera sig i kommunen.

Hur skulle du beskriva Luleås näringsliv?

– Den som vill göra goda investeringar bör blicka norrut mot Luleå. Luleå har lyckats attrahera företag som Facebook och Rikshem, samt fått Vattenfall att satsa i staden. Näringslivet expanderar med det goda samarbetet mellan kommunen, näringslivet och universitetet som en stark motor.

Tidigare i år utsågs Luleå till en av Sveriges superkommuner med bäst förutsättningar att möta framtida samhällsutvecklingar av tidningen Dagens Samhälle. I en Ledare i september hyllade chefredaktören Mats Edman Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström, och kallade Luleå för Sveriges mest spännande kommun.

Vad har ett företag att vinna på att etablera sig här?

– Luleå är inne i en positiv utveckling, befolkningen ökar, fler väljer att etablera sig i Luleå, näringslivet växer och vi har en låg arbetslöshet, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Facebook valde 2013 att bygga sitt första datacenter utanför USA i Luleå, och håller nu på att bygga sitt andra datacenter i staden bredvid det första. Digitaliseringen har ökat behovet av platser för datalagring och Luleå har optimala förutsättningar för den nya digitala basindustrin med grön el, kallt klimat, stort markutbud och ett högteknologiskt universitet. Vattenfall är en annan aktör som just nu bygger en modern kontorsbyggnad för framtidens medarbetare i staden. Den miljöcertifierade kontorsbyggnaden på 6 000 kvadratmeter byggs i anslutning till universitetet och Luleå Science Park nära framtidens innovationer inom elförsörjning.

Hur skulle du beskriva lokal- och markutbudet i kommunen?

– Vi har ett tekniskt universitet som är framgångsrikt både internationellt och i Sverige. Dessutom har vi Luleå Science Park med 100 kunskapsföretag som ligger långt framme i den globala teknikutvecklingen, vissa är världsledande. Det är såklart en av anledningarna till att företag som Vattenfall väljer att satsa i Luleå, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Luleå har också en av Sveriges viktigaste hamnar, en garant för Sveriges exportintäkter. Det ökade transportbehovet från industrierna i norra Sverige och Finland kräver effektivare transportlösningar. Enbart LKAB ska öka sin produktion av järnmalm med 50 procent. Därför ska Luleå hamn byggas ut för att klara framtidens behov. Projektet Malmporten innebär att Luleå hamn i framtiden ska kunna ta emot fartyg som är tre gånger så stora som idag sommartid och fyra gånger så stora vintertid.

Vilka projekt är på gång nu och framöver i Luleå?

– För att behålla vår konkurrenskraft och trygga exportintäkterna måste vi se till att möjliggöra för större fartyg att anlöpa Luleå hamn. EU har pekat ut Luleå hamn som en av Sveriges fem viktigaste hamnar med stor betydelse för tillväxt, jobb och ekonomi i Europa, säger Niklas Nordström, kommunalråd Luleå.

Luleå genomförde nyligen sin största bostadsaffär genom tiderna. Kommunen tog ett aktivt kliv mot att få in fler aktörer på bostadsmarknaden genom att sälja en del av det kommunala bostadsbolaget Lulebos bestånd. Det första beståndet på 1 600 lägenheter och fem samhällsfastigheter såldes till Rikshem som därmed har förbundit sig att bygga minst 560 nya lägenheter.

Hur kommer Luleå att se ut om 10 år?

– Vi har fattat ett beslut inom kommunen att vi ska växa med 10 000 fler Luleåbor. De kommande 10 åren ska det byggas mellan 5 000 och 6 000 nya bostäder i Luleå. För att det ska vara möjligt krävs det att vi får in fler aktörer på bostadsmarknaden. Affären med Rikshem är jättepositiv för Luleås utveckling. För första gången investeras nationellt pensionskapital i norra Sverige, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Norrbotten växer näst snabbast i Sverige. Efter Stockholm är det Norrbotten med Luleå och Malmfälten som har den största bruttoregionalprodukten, BRP, per invånare just nu. De kommande åren ska det investeras omkring 200 miljarder kronor inom gruvor och industri, vindkraft, datacenter, infrastruktur, rymdindustri, besöksnäring och samhällsomvandling.

Vad har du för tips och råg till företag som vill etablera sig i Luleå?

– Enorma affärsmöjligheter ligger framför oss. Om jag ska ge ett tips till näringslivet i hela Sverige så är det att vara med och ta del av denna utveckling, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

 

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter