Newsec bygger vidare för fler

Newsec Asset Management förvaltar två fastigheter för två olika fastighetsägare i Helsingborg, Kontorshuset Afrika i Gåsebäck för Folksam och Campusområdet för Alecta. Håkan Rosell, berättar om planerna i de två olika lägena som får representera två olika delmarknader i staden.

- Vi ser positivt på Helsingborg i stort. Helst skulle vi vilja etablera oss i större skala här, men det är något som vi inte själva styr över. Vi är där våra fastighetsägare vill att vi ska vara.

Och i dagsläget finns Newsec alltså både i Gåsebäck och i centrum på Campusområdet.

- Det är bra fart i Campusområdet, vi får förfrågningar varje vecka. Tyvärr kan vi inte erbjuda något där förrän Q1 2012, men kvarteret Afrika kan man flytta till morgon. Dock är det inte samma företag som är intresserade av de båda lägena, de som vill sitta i Campusområdet attraheras just av det centrala läget och de som kan tänka sig Gåsebäck är oftast mer kostnadsmedvetna, säger Håkan Rosell.

Kontorshuset Afrika, söder om staden, rymmer 9 200 kvm och bland hyresgästerna återfinns bl a ÅF, Ricoh, Logica och Caleidoscope. Här finns vakanta ytor på allt från 70 kvm upp till sammanhängande ytor på 1 500 kvm. Kontorshuset attraherar främst tjänsteproducerande företag som gillar läget söder om staden. Här är det enkelt att parkera, huset är lättillgängligt från trafiklederna och här finns både öppna och enskilda kontor på en flexibel yta.

- Svårigheten med Gåsebäck är att det är inte någon stor delmarknad, men väljer man att etablera sig här finns det många möjligheter, anser Håkan Rosell. Man kan få bra lokaler och bra inomhusmiljöer till en riktigt hygglig hyrespeng.

Under våren har Newsec rivit ett gammalt nedgånget industrihus och har nu planer på att bygga för någon nyttjare som vill ha ett skräddarsytt hus.

- Vi kan bygga upp till 5 000 kvm, sannolikt för en verksamhet som har ett behov för kontor men i huvudsak mindre lager eller någon annan verksamhet. Vi kan sätta igång så fort vi gjort klart med en aktör.

Campusområdet i kvarteret Hermes ligger centralt, granne med Knutpunkten, och innefattar en stor fastighet på 52 000 kvm. Fastigheten består av flera olika huskroppar och de flesta ytorna har redan blivit renoverade, men nu är det dags att bygga om och lyfta den tekniska standarden i ett av husen på 9 000 kvm.

- Vi byter alla installationer och bygger även ett nytt trapphus så att man har lättare att komma åt det aktuella huset för att på så sätt kunna dela upp lokalerna och erbjuda även mindre lokaler, förklarar Håkan Rosell. Arbetena påbörjades under sommaren och planen är att allt ska stå klart under Q1 2012. Vi håller på med uthyrningen av de 4 000 kvm som är vakanta och det är rätt mycket intresse. Vi marknadsför allt från 250-1 500 kvm, men givetvis kan man kombinera två våningsplan och få 3 000 kvm. Intresset är störst för lokalerna om 200-500 kvm, där ligger de flesta företag i dag.

Och fler ytor kommer att bli lediga. IKEAs IT-organisation är en av de största hyresgästerna i fastigheten, men det är bara en tidsfråga innan de flyttar stora delar av sin verksamhet till Malmö.

- Den processen är påbörjad och att fylla dessa lokaler blir en utmaning även om många av ytorna är fina och effektiva.

Det finns, enligt Håkan Rosell, mycket kvar att utveckla i Campusområdet och dessutom finns det även byggrätter. Alecta har exempelvis ett stort kvarter söder om Hermes, kvarteret Leda, som i dag bara är en stor parkeringsplats.

- Nästa steg är absolut att bygga vidare i Hermeskvarteret, i en H+-anda. Det ligger tidigt i hela H+-området och våra förvaltare sitter med och planerar för hur hela området ska utvecklas. Bredgatan kommer att utgöra början av stråket och vår fastighet vetter ut mot just den gatan. Överlag är hela H+-projektet givetvis oerhört positivt. Kan man knyta staden närmare vattnet vinner alla på det. Visst kommer det att pågå länge och visst kommer det att vara stökigt på många sätt, men samtidigt behövs det göras. Man måste utveckla staden för att den ska fortsätta leva, avslutar Håkan Rosell.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter