NCC skapar ny innerstad

Äntligen! Snart ska Mölndal få sin nya stadskärna, efter år av planer som gått i stöpet. Och det är NCC Property Development som nu fått uppdraget att bygga stad. För det är precis det projektet handlar om, att bygga en ny innerstad i tätt samarbete med kommunen, Mölndalsbostäder och Riksbyggen. En innerstad för Mölndalsborna att trivas i och vara stolta över. NCC ska skapa 30 000 kvm galleria, 22 000 kvm kontor och cirka 10 000 kvm bostäder. Mycket handlar också om att stärka varumärket Mölndal.

Emil Engelbrektsson Fastighetsutvecklare NCC Property Development

Emil Engelbrektsson Fastighetsutvecklare NCC Property Development

NCC ingick ett samarbetsavtal med Mölndals Stad för cirka två år sedan och Emil Engelbrektsson, Fastighetsutvecklare på NCC Property Development, talar om både förtroende och ansvar.

- Det här är ett stadsbyggnadsprojekt, vi har fått förtroende av staden att omdana en ny stadsdel, att skapa en ny innerstad. Vi har ett stort ansvar mot Staden och Mölndalsborna. Stora delar av stadskärnan ska rivas och byggas upp på nytt, det krävs en stor aktör som NCC. Det kommer att behövas en öppen dialog och mycket kommunikation med Mölndalsborna som måste utstå en hel del under byggtiden. Men vi tror verkligen på det här. Mölndal har stor potential, utgångsläget är väldigt bra och tillsammans med Staden ska vi nå hela vägen fram. Projektet har verkligen hög prioritet, jag har aldrig varit med om en sådan här snabb process. Att projektområdet planläggs på bara 1,5 år är otroligt. Det märks verkligen att alla vill ha en förändring, något nytt.

Galleria för Mölndalsborna

Detaljplanen för gallerian på 30 000 kvm i två plan planeras vara klar kvartal tre 2014. Emil Engelbrektsson tror på en byggstart i början på 2015 och en invigning i början på 2017. Målet är en stadsnära, lokal galleria för Mölndalsborna som passar in i omgivningen och miljön.

- Jag tror att det förslag som var aktuellt för några år sedan var för storslaget. Vi vill gå mer åt det lokala hållet och skapa en galleria som inte ska konkurrera med exempelvis Göteborg. Det här blir Mölndals Galleria, för Mölndalsborna, och det är viktigt att den smälter in samtidigt som den ändå ska kännas modern och andas framtid.

Det 170 meter långa huset ska bidra till en kvarterskänsla med olika typer av fasader och entréer längs med Brogatan.

- Att skapa en levande stadsdel är ett krav, både från oss och Staden.

Gallerian kommer att erbjuda ett brett utbud. Bild:  Rstudio for architecture och Arkitekterna Krook & Tjäder

Gallerian kommer att erbjuda ett brett utbud. Bild: Rstudio for architecture och Arkitekterna Krook & Tjäder

Brett utbud

Just nu håller man på att sätta masterplanen för att kunna skapa en fungerande handel med rätt flöden och projekteringen är påbörjad.

- Även konceptet är framtaget och uthyrningen ska precis starta. Utbudet kommer att bli brett med cirka 70 butiker, konstaterar Emil Engelbrektsson. Vi har verkligen fått svart på vitt att en galleria med stort utbud är efterlängtad. I en undersökning där vi frågade 800 invånare vad de ville ha svarade över 90 % att de vill ha ett stort utbud, de ville helt enkelt ha allt. Det är tydligt att invånarna är utsvultna i dag, men att de vill vara trogna sitt Mölndal.

I NCCs avsiktsförklaring med Staden finns även möjlighet till en andra etapp innehållande ytterligare 12 000 kvm handel för att binda samman den nya gallerian med Knutpunkten.

Henrik Bredenfeldt Fastighetsutvecklare NCC Property Development

Henrik Bredenfeldt Fastighetsutvecklare NCC Property Development

Kontorshus för helheten

För att utveckla en stadskärna som är levande och attraktiv hela dagen är det positivt att komplettera bostäderna och handeln med fler verksamheter. Då kontorsmarknaden för bra lägen i Mölndal känns stark beslutade sig NCC även att utveckla ett kontorshus. Något de tror kommer att göra mycket för helheten och dynamiken.

- Att kunna utveckla ett kontorshus med 1 000 arbetsplatser i Mölndals nya stadskärna känns fantastiskt, menar Henrik Bredenfeldt, Fastighetsutvecklare NCC Property Development. Det är svårt att hitta ett bättre kommunikations- och skyltläge, aspekter som blir viktigare och viktigare för företag i dag. Kontoret kommer att ligga alldeles i anslutning till Västsveriges näst största pendlingsstation, fullt synligt från E6 och har god tillgänglighet även med bil. Dessutom ligger det utanför vägtullarna om man kommer söderifrån. Hyresgästerna får även tillgång till den nya stadskärnan med handel och restauranger, bara några steg bort.

Runt profilhus

Henrik Bredenfeldt hoppas på en byggstart redan under kvartal tre nästa år. Alltså blir kontorshuset först ut i omdaningen av Mölndals innerstad. Och huset kommer att märkas.

- Vi vill gärna tillföra en profilbyggnad för att sätta Mölndals nya stadskärna på kartan. Tomten är rund så därför kändes det ganska självklart att också bygga ett runt hus. Vi har två våningar upp till bron, något vi utnyttjar genom att bygga parkeringar på de två första planen och sedan skapa en entré direkt från bron. På det viset kan vi göra bron till en stadsgata och höja stadskärnan en nivå. Det kommer också bli viktigt att jobba med miljön under bron, där bl a personalen kommer att parkera. Spårvagnen kommer vända under huset, på det viset utnyttjar vi en plats som inte utnyttjas i dag. Det är precis det här förtätning handlar om.

Det nya kontorshuset kommer att spela en viktig roll i arbetet med att knyta ihop stadskärnan med bl a Forsåkersområdet som ska utvecklas till blandstad på andra sidan E6.

- Varje meter vi kan korta avståndet till andra sidan med är viktig, avslutar Henrik Bredenfeldt.

Kontorshuset, med sin runda form, ger  Mölndal en profilbyggnad som märks. Bild: Rstudio for architecture

Kontorshuset, med sin runda form, ger Mölndal en profilbyggnad som märks. Bild: Rstudio for architecture

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter