NCC bygger sjukhus i Örebro

NCC har fått i uppdrag av Region Örebro län att bygga ett nytt länssjukhus i Örebro. Den nya lokalen, H-huset, ska ersätta lokaler som inte uppfyller dagens krav.

Projektet drivs genom projektformen partnering. H-huset ska rymma såväl slutenvård, öppenvård som kirurgi för bland andra öron-, näsa- och hals samt hud, anestesi- och akutklinik.

Utöver nybyggnationen kommer också ombyggnad att ske. Det gamla sjukhuset och det nya H-huset får en ny gemensam entré och akutmottagningen kommer också att byggas om.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter