NCC bygger nytt i Linköping

NCC har fått i uppdrag av Fastighets AB L E Lundberg att bygga 374 nya hyresrätter i området Södra Ekkällan i Linköping. Ordervärdet uppgår till 515 Mkr.

– Det känns väldigt positivt att vi redan tidigt i planeringen fått möjligheten att vara med i den slutgiltiga utformningen av det nya projektet inom Södra Ekkällan och nu även bygga på det markområde som vi tidigare sålt till dem, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige.

Lägenheterna, som kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver, fördelar sig i två kvarter där varje gård omsluter en innergård med underliggande garage. Husen kommer till största delen bestå av puts och tegel och byggas som i lamellhus med 4-10 våningar.

– Södra Ekkällan är ett spännande område som har vuxit snabbt. Områdets närhet till både stadskärnan och rekreationsområden gör det mycket attraktivt för boende. Dessutom ligger flera stora arbetsplatser i närheten. Dessa bostäder blir ett välkommet tillskott till vårt befintliga fastighetsbestånd i Linköping, säger Peter Whass, vd för Fastighets AB L E Lundberg.

Byggstart är planerad till hösten 2016, förutsatt att detaljplan och bygglov vunnit laga kraft. Färdigställande och inflyttning sker etappvis och det sista huset beräknas vara färdigt för inflyttning i slutet av 2019.

Källa: NCC / Fastighets AB L E Lundberg

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter