NCC bygger nya Sörmlands museum

NCC bygger nya Sörmlands Museum, ett miljöanpassat museum med pedagogiska verkstäder och konsertlokal.

– Byggnaden blir en tidskapsel där vi ska bevara kulturhistoriska föremål till eftervärlden. Det nya museet kommer att öka utbudet av kultur i Nyköping samt bli ett nytt besöksmål för turister, säger Johnny Niskanen, teknikchef på Sörmlands läns landsting.

Sörmlands Länsmuseum har länge saknat funktionella lokaler. Därför bygger NCC i nära samarbete med Sörmlands läns landsting ett nytt länsmuseum på totalt 13 000 kvadratmeter.

Nya Sörmlands Museum får ett mycket centralt läge i Nyköpings hamnområde och ska bli en plats för kultur, kreativitet och möten. Det kommer att komplettera verksamheten på slottet Nyköpingshus, som idag har utställningar och sommarteater.

I byggnaden ska även pedagogiska verkstäder skapas där skolklasser får pröva att jobba i olika material, exempelvis trä och textil. Det nya museet får även en sal där landstingsfullmäktige kan hålla sammanträden. Övrig tid kan lokalen användas till konserter eller andra kulturevenemang.

Museet får även restaurang, café, butik och kontor. Utanför entrén anläggs en park med utställningsföremål.

Museet blir miljöanpassat och kommer bland annat att använda mycket lite köpt energi till värme och komfortkyla. Projektet har stor nytta av NCC:s nära samverkan, så kallad partnering, med beställaren Sörmlands läns landsting.

– Genom att jobba i partnering har vi fått en mycket effektiv process under de 1,5 år vi förberett projektet. Det innebär också att vi kommer att kommer att få en kortare byggtid än vid ett traditionellt samarbete, säger Matti Virki, affärschef på NCC Construction.

Sörmlands Museum är färdigbyggt i december 2017 och invigs i början av hösten 2018.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter